Nu får alla tillgång till Holmens granbarkborrekarta

”Det är bara tillsammans som vi kan rädda granskogen”, säger Daniel Stridsman, köpchef Götaland, Holmen Skog.

För att bekämpa granbarkborren har Holmen Skog tagit fram en karttjänst som visar skadad skog. Sedan tidigare kan de som gör virkesaffärer med Holmen i Götaland och sydöstra Svealand beställa en karta över sina fastigheter. Nu släpps karttjänsten på webben så att alla markägare inom området själva kan kontrollera sin skog.

– Granbarkborren berör många av landets skogsägare och i förlängningen hela Sverige. Nu kraftsamlar branschen och vi på Holmen vill bidra! Vi har utvecklat den här tekniken och det känns naturligt att erbjuda alla markägare möjligheten att titta på sin egen skog. Hade vi haft data för att visa Sveriges alla skogsområden som är berörda av granbarkborren så hade vi gjort det. Det är bara tillsammans som vi kan rädda granskogen, säger Daniel Stridsman, köpchef Götaland, Holmen Skog.

Kartan är framtagen med hjälp av artificiell intelligens och satellitbilder tagna fram till mitten av september 2019. Det betyder att skador som uppstått på grund av granbarkborrens svärmning från mitten av augusti och senare inte alltid syns. Du kan alltså ha angrepp i din skog även om analysen inte visar det.

Karttjänsten nås via Holmen Skogs webb. Där finns även mer exakt information om vilka områden kartan omfattar. Skogspartier som är angripna av granbarkborren visas med rödmarkerade fält. Är kartan fri från rödmarkerade fält har Holmens analysverktyg inte registrerat skadad skog i området.

Navigera genom att panorera eller söka på adress i kartans övre vänstra hörn. Där kan du även zooma (plus och minus), mäta avstånd (linjalen) eller skriva ut din karta. Knappen med hussymbolen tar dig tillbaka till en standardvy. Tittar du på kartan i din mobiltelefon kan du använda gps-funktionen (den runda symbolen). Tänk då på att aktivera platstjänster för din webbläsare.

Kartanalysen omfattar Götaland och sydöstra Svealand. – Se kartan som ett verktyg, den är tillförlitlig men inte hundraprocentig. Det är därför viktigt att du själv går ut i skogen och kontrollerar att kartan stämmer med verkligheten. Hugg aldrig ned skadade träd förrän du vet att det finns avsättning för virket, säger Daniel Stridsman.

Share