Naturvård på gammaldags sätt

Peter i jobb. Greta och Petra är arbetsvilliga.

ARVIKA (JB)

I den lilla skogsdungen som ligger i nedre Taseruds villaområde är röjningsarbetet i full gång. När bebyggelsen tog fart i området för många årtionden sedan sparades en liten skogsdunge som allmän mark. Dungen tillhör kommunen och man har nu beslutat att den ska göras ljus, fin och framför allt säker igen.

Peter Nilsson från Sunne har uppdraget att utföra skogstjänsten som i huvudsak innebär fällning av barrträden. Till sin hjälp har han medarbetaren och vännen Knut samt två av sina hästar.

Miljövänlig timmerkörning med hästar istället för traktorer har blivit uppskattat av de som går förbi.
– Det ser så enkelt ut, konstaterar en av åskådarna.
Röjningsarbete är väl ändå ett ganska tungt jobb.

För en yngre tjej som aldrig har sett hästar i arbete tidigare blir det nästan som en historielektion. Ardennerhästarna heter Greta och Petra, får vi veta.

Under åren har dungen funnits där som en påminnelse om närheten till naturen. Den har också funnits till för barnen i området under deras lekar. Nu ska den på nytt bli fin att vistas i.

Peter, Knut och hästarna börjar arbetsdagen ungefär klockan nio.
– Vi håller på fram till halv fyratiden, även på helgen, säger Peter.
– Det är ett fritt arbete vi har men planering är alltid bra, förklarar Peter.
Man jobbar aldrig ensam med den här typen av arbete. En viss skaderisk finns det. Peter bor i Stöpafors, där han bedriver traditionellt jordbruk tillsammans med sin familj. Det märks att han är väldigt glad i hästar.

– Jag äger fyra stycken. Förutom Greta och Petra har jag även ardennerhästen Lukas därhemma samt en shetlandsponny för barnbarnets skull.
Det var genom Skogssällskapet som Peter fick förfrågan om röjningsuppdraget. För övrigt jobbar han på Rottneros Säteri AB.
– Alla barrträd ska bort i skogsdungen här i Arvika. Instruktionen är att lövträd både stora och små ska sparas, berättar Peter.

I det gammaldags arbetet ingår några få nyare hjälpmedel.
– Vi har till exempel en kran för timmerlyft med oss.
När Peter och Knut tar fikapaus får hästarna rikligt med hö.
– Det är deras grovfoder. De får även kraftfoder som tillskott ibland och det finns saltstenar och vatten inom räckhåll. På kvällen blir de tvättade och borstade i sitt stall.

Snart finns det en tillgänglig lövträdsdunge som resultat av jordnära arbete, en ny bit natur att betrakta eller vistas i.
– Det enda som kan störa röjningsjobbet är om marken blir alltför blöt. Då måste vi hålla uppe med timmerkörningen.
Fast även om det skulle komma snö en dag kan röjningen gå enligt planerna. Peter, Knut och hästarna arbetar på. Dagen är ännu solig och lyssnar man så hörs redan fåg-lars kvittersång. Snö förefaller som en malplacerad vara, någonting man bara pratar om.

Jobbet i skogsdungen är nödvändigt. Vi ringer markoch exploateringsingenjör Anne-Marie Andreasson på Arvika kommun och ber henne förklara situationen.
– Dungen skulle ha varit gallrad för tjugo år sedan, det är ett arbete som aldrig blivit utfört, beklagar hon.

Därför är inte endast gallring alternativet längre. Att spara kvar exempelvis ett antal tallar skulle innebära risk att de faller, en effekt när det är glest mellan stammarna. Även boende i området har framfört önskemål om att dungen ska glesas ur för bättre ljusgenomsläpp.
– Nu får det bli en lövträdsdunge och tätare röjningar, konstaterar Anne-Marie Andreasson.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Share