Minskad spannmålsskörd

Årets skörd av oljeväxter som raps förväntas bli den största hittills under 2000-talets största. Bild: PIXHILL

Årets skörd av spannmål förväntas bli 5,7 miljoner ton. Det är en minskning med fyra procent jämfört med skörden förra året, men en ökning med sex procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket.

Skörden av höstvete förväntas bli 3,1 miljoner ton vilket är fyra procent mer än förra årets skörd. Hektaravkastningen förväntas minska med sex procent till 7 030 kilo per hektar, det vägs emellertid upp av större odlande arealer. Höstvete förväntas stå för 55 procent av den totala spannmålsskörden.

Vårkorn är den näst största grödan och förväntas få en totalskörd på 1,2 miljoner ton vilket utgör 21 procent av den totala spannmålsskörden. Havre står för tolv procent av skörden och förväntas i år att minska totalskörden med 13 procent till 0,7 miljoner ton jämfört med förra året. Orsaken till detta är att hektarskördarna förväntas minska med 13 procent.

Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,38 miljoner ton vilket är den största skörden på 2000-talet. Jämfört med förra årets skörd för oljeväxter är det en ökning med 12 procent. Höstraps svarar för 96 procent av den totala oljeväxtskörden. Hektarskörden för höstraps förväntas bli 3 730 vilket är en ökning med fem procent jämfört med förra året.

Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2020. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna görs endast för hela landet. En förutsättning är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 30 åren. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 16 november.

Källa: Jordbruksverket

Share