Martin är född till lantbrukare

Martin och Tommy ute i kohagen. En välmående kossa ser på när mjölkbilen kommer för upphämtning.

Martin och Tommy ute i kohagen. En välmående kossa ser på när mjölkbilen kommer för  upphämtning.

ÅRJÄNG (JB)

Unge Martin är fjärde generation Dahlin som etablerat sig på gården i Bäckevarv. Här satsar han helhjärtat på lantbruket tillsammans med sin far Tommy Dahlin. När Värmlandsbygden stannar till för en pratstund befinner sig far och son i kohagen. Det är en härlig sommardag och idyllen är ett faktum. Kan en kohage kallas för oas, i så fall är den här kohagen en oas.

Tommy (58) och Martin (27) har en grov planering över sysslorna på gården, men det är omständigheterna som avgör turordningen för de olika arbetsmomenten som till en del styrs av vädret. Far och son bjuder först på en bit historia om Bäckevarvs lantbruks AB.

På 1930-talet tog Tommys farfar och hans bror över arrendet på gården, där det var mestadels körningar med häst i skogen. Senare tog Tommys pappa Folke Dahlin över arbetet.
– Trettio år efter pappa Folke Dahlins övertagande fick jag köpa gården, kompletterar Tommy, i vår släkt blev jag gårdens förste ägare och bland annat startade jag mjölkproduktion under 1990-talet.
– Vår nuvarande verksamhet omfattar mjölk- och köttproduktion, bekräftar Martin och nu är det hans tur att flytta in i mangårdsbyggnaden. Det verkar vara trettioårsintervall som gäller, småler han.

Då får vi kanske se fler Dahlins här om ytterligare trettio år?
– Det får vi kanske, svarar Martin med ett leende.

Tommy har byggt en ny bostad i närheten. Det framkommer att far och son är lantbrukarna i familjen. Tommys fru och Martins mamma heter Lena Dahlin och hon har sitt arbete inom vården. Martins sambo heter Karin Holmquist och hon är veterinärassistent.
– Jag var tidigt med pappa i arbetet på gården, berättar Martin men innan jag valde en lantbruksutbildning funderade jag ett tag på att bli snickare. Efter gymnasiet jobbade jag drygt ett år på en byggvaruhandel.

Han kände att lantbrukaryrket passade honom bäst och började arbeta på gården 2009.
– Jag valde att studera på Lillerud och Alnarps lantbruksuniversitet, säger Martin.

Tommy och Martin bedriver mjölk- och köttproduktion och håller sig med en besättning om cirka 80 mjölkkor och lika många ungdjur. De brukar cirka 300 hektar. En del mark är arrenderad och en del äger företaget. I lantbruksföretaget har de en anställd och som extra resurs rycker Martins lillebror in.
– Vi levererar ungefär 500 ton mjölk om året. Verksamheten kan producera 800 ton per år, men vi föredrar att ligga under maxnivån, säger Tommy och fortsätter, vi levererar mjölken till Arla. Avtalet med dem fungerar bra.

Hur ser ni på eventuell samverkan med lokala mejerier?
– De är nog intressanta i sig, men vi är beroende av upphämtningsservicen som Arla kan ge oss här i Årjäng, förklarar Martin.

Vi fortsätter samtalet på temat mjölk och talar både om produkten rinnande mjölk och produkter av mjölk.
– Överproduktionen av mjölk i Europa är ett klart dilemma, påminner Tommy och Martin. Här i Sverige uppgår den årliga mjölkproduktionen till cirka tre miljoner ton.

Ost är ett exempel från det breda mjölkproduktssortimentet. Vartannat kilo ost är importost. För att få ett kilo ost går det åt tio liter rinnande mjölkvara.
– Vår välfärd har ett pris, säger de vidare. Valfriheten bland mjölkprodukter har också en baksida. Lågpriskonkurrerandet är jättetufft för produktionsnäringen.

Sammanfattningsvis när man tänker på lokal produktion och avsättning så menar Tommy och Martin att en ansenlig mjölkmängd finge skrotas om man enbart skulle agera lokalt. De uppger hela 30 procent.

Far och son ser förmåner med att arbeta tillsammans, viktiga frågor bland annat om framtiden kan man bolla mellan sig.
– Endera får det bli en avveckling av nuvarande inriktning och byte till annan eller så gör vi en storsatsning på en ny anläggning och har kvar mjölkproduktionen.
När Tommy köpte gården 1989 var räntorna utmaningen, nu handlar den om mjölkpriserna. Dagspriset 25 juli är 2,31 per liter.
– I Europa totalt sett produceras det cirka 15 procent för mycket mjölk, säger Tommy.
Fast å andra sidan och paradoxalt nog är det en framgång att inte mjölkpriset sänkts på ett tag nu, konstaterar han.

Tommy ingår i flera föreningar och känner de andra lantbrukarna i trakten. Martin håller kontakt med vännerna från studietiden.
– Sedan spelar jag fotboll i Töcksfors IF, berättar Martin.
Att ha olika sociala kontakter är värdefullt. Engagemanget och den speciella känslan för jordbruket är lika hos båda.
– Vi dividerar aldrig om göromålen utan utför dem, anförtror Tommy och Martin samtidigt.

Arbetsfördelningen faller sig alltid naturligt.
– Under åren 2009-2011 var det full rulle på tre generationer Dahlin, avslutar Martin. Arbetet flöt bra redan då och det var väldigt roligt när farfar fanns med oss, säger han.
Folke Dahlin var aktiv i driften på gården fram till 2014. En liten tid därefter avled han. Martin beskriver sin farfar som en mycket viktig person i hans unga liv. Farmor Elvy Dahlin bor kvar på nära håll, tillägger han med mycket värme i rösten.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Share