Många olika sysslor i trädgården

Intresset att jobba med jorden växte fram

Nilz-Peter och Johanna månar om de småskaliga kunderna. Ibland får yngste sonen Douglas följa med föräldrarna och jobba.

SKÄRBLACKA (JB)

Att göra en nystart i livet är det nog många som drömmer om. Lämna det gamla och invanda för att ta klivet ut för att möta nya och spännande utmaningar. 2014 kände Nilz-Peter Larsson och sambon Johanna Dahlberg att det var dags för vidareutbildning efter år som färdtjänstchaufför och arbete inom vården.

– Under sju år i vården var det svårt att få en fast anställning. Jag jobbade därför på en vikarietjänst, berättar Johanna. För Nilz-Peters del var det de oregelbundna arbetstiderna som började ge sig till känna. – Som småbarnsförälder blev det i längden ohållbart med natt- och helgtjänstgöring. Jag började dessutom tröttna på att ständigt köra bil, speciellt under vintertid då vägarna var dåligt plogade och det var halt.

Som chaufför är det ett stort ansvar att se till att kunderna kommer tryggt och säkert dit de ska. Vid svårt väglag blir arbetspasset tidspressat. Det var den största bidragande orsaken till mitt val om uppsägning, förklarar Nilz-Peter. Varken Nilz-Peter eller Johanna har tidigare haft något större intresse av trädgårdsodling eftersom de bott i lägenhet i Norrköping. Vilket kom att ändra sig när de våren 2013 flyttade till huset i utkanten av Skärblacka.

– Vi har en stor tomt med stora grönytor, bärbuskar och fruktträd. När vi började planera för vår trädgård upptäckte vi att det var väldigt roligt att påta i jorden. När vi efter ett år stiftat bekantskap med vår trädgård började tankarna kretsa kring en vidareutveckling i vårt nypåkomna intresse. Vi kom fram till att vi ville skaffa oss utbildning inom området, berättar Johanna. I januari 2014 började de därför en ettårig trädgårdsutbildning på Himmelstalunds trädgårdsskola.

Efter utbildningen sökte paret jobb inom branschen. Det visade sig vara svårt både hos fastighetsbolag och privata aktörer. Därmed tog sonderingsarbetet vid om ett eget företag med inriktning på trädgårdsservice. – Nu har vi drivit vårt företag Kullerstad trädgårdsservice sedan våren 2015. Vi har byggt upp en fast kundkrets som återkommer varje vår då det är dags för beskärning av fruktträd.

Våren är en hektisk tid eftersom tiden för beskärning är begränsad till ett par månader. Därefter tar gräsklippning, ogräsrensning, bevattning, häckklippning samt plantering av vår- och sommarblommor vid. Under hösten räfsar vi löv, är behjälpliga med att ställa undan trädgårdsmöbler samt höststäda hela trädgården. Till största delen har vi fasta kunder där vi avtalat om veckoarbete i deras trädgårdar men också strökunder som vill ha något litet jobb utfört, säger Nilz- Peter.

Kullerstad trädgårdsservice har under åren fått många strängar på sin lyra. Förutom trädgårdsskötsel har det blivit en hel del anläggning av uteplatser och trädgårdsgångar. – Stensättning är roligt. Resultatet visar sig direkt samtidigt som det finns mycket snyggt material att välja mellan. – Vi utför också altantvätt, lite snickeri-och målningsarbeten och rengör trädgårdsdammar.

Vintertid blir det i händelse av snö och kyla en hel del snöskottning och sandning. Under vintern har vi en utökad tjänst med förrådsrensning, städning och bortforsling av skräp till återvinningen, berättar Nilz-Peter. Johanna anser att det svåraste med egenföretag är att tiden för familjen, hemmet och den egna trädgården inte riktigt räcker till. – För övrigt är trädgårdsarbetet inte svårt, dock ansvarsfullt.

Vi vill att kunderna ska känna sig nöjda med vårt arbete när vi lämnar jobbet för dagen. Det ständigt växande kundunderlaget talar sitt tydliga språk vilket naturligtvis känns roligt och driver oss framåt. Men det viktigaste är den kontakt vi skapat med våra kunder. Några har till och med blivit som familjemedlemmar, konstaterar Johanna. Det händer att Nilz-Peter och Johanna stöter på vissa utmaningar i jobbet.

Men enligt båda kompletterar de varandra bra och har skapat sig egna kunskapsområden. – Bara för att vi gått trädgårdsutbildning är vi inte fullärda. Det är precis som i alla andra yrken, genom jobbet utvecklas vi ständigt och lär oss hela tiden nya grepp. Nilz-Peter och jag tar dessutom hjälp av varandra i det vi är bäst på. För trädgårdsskötsel handlar inte enbart om gräsklippning och ogräsrensning, arbetet innehåller så mycket mer, resonerar Johanna och får medhåll av Nilz- Peter.

Kullerstad trädgårdsservice månar mest om de småskaliga kunderna. – Stora jobb kräver stora redskap och maskiner men också en större arbetsstyrka. För oss känns det fint att äldre personen kan få bo kvar i sina villor och fortsätta njuta av trädgårdarna. När de inte längre orkar med allt arbete som krävs för att hålla trädgården i trim träder vi in och är behjälpliga, säger ägarna till Kullerstad trädgårdsservice.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share