Målet nått om fossilfri fordonsflotta

Men mycket finns kvar att göra i kommunen

Det finns fortfarande många saker att göra. Bland annat behövs fler och driftsäkrare laddstationer i Åtvidaberg.

ÅTVIDABERG (JB)

Tanken var att kommunen med framåtanda skulle ha fossilfria transporter 2030, men målet nåddes redan 2020. Mycket finns dock kvar att göra under 2021, bland annat behövs fler allmänna laddstationer för elbilar.

Regeringen har satt upp ett nationellt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För Åtvidabergs del är det redan avklarat tio år i förväg och kommunen är därmed en av de första kommunerna i Sverige att övergå till en fordonsflotta som kan drivas med enbart förnybart bränsle.

Kommunens fordonsflotta består av 64 fordon, från små elbilar till bussar. Av dessa är nio elbilar, tolv etanoldrivna bilar och 43 HVO-/dieseldrivna bilar. Alla kommunens fordon är omställda för att kunna köra på förnybart bränsle och de ska drivas helt och hållet på el, etanol och HVO.

I slutet av 2016 antogs kommunens nya hållbarhetsprogram med målet om att kommunens interna energianvändning ska vara fossilfri år 2020, vilket man också nådde.

– Det fanns, och finns hos oss, en mycket stark vilja att bidra till att nå de globala målen i klimatfrågan. Och då vill vi i Åtvidaberg göra vad vi kan. Vi satte upp tydliga delmål som vi kunde styra mot, säger Malin Bergström, kommunens energistrateg.

Åtvidabergs kommun har genomfört många åtgärder för att nå sitt mål. Man har en central fordonssamordning som sköter allt från upphandling till avyttring vilket gör att man får en bra överblick över alla fordon som finns i verksamheterna.

Med hjälp av körjournalssystemet har fordonssamordningen kunnat administrera användningen av kommunens fordon och följt upp vilken mängd och typ av bränsle som använts.

Samordningen har försökt att engagera medarbetarna bland annat genom att införa ett diplom som delas ut varje månad till den enhet som kört mest kostnads- och miljöeffektivt. Och medarbetarna har blivit delaktiga i målet med hjälp av information och uppföljning från fordonssamordningen. De planerar sin körning för att kunna tanka där det finns förnybart bränsle.

Förutom kommunens egna fordon är exempelvis även kollektivtrafiken viktig att inte glömma bort i målet.
– Vi har handlat upp Östgötatrafiken för all busstrafik, och dom kör också helt fossilfritt. Och för våra andra upphandlingar ställer vi mer och mer krav på fossilfritt. De flesta entreprenörerna är redo, så det är positivt. Om man ska nå de nationella målen så kommer det behöva vara så, säger Peter Westerlund, kommunens fordonssamordnare.

Kommunen köper in grön el, har klimatrådgivning för invånarna och har lånat ut elcyklar, men det finns fortfarande mycket att göra när det gäller klimatvänliga transporter. Till att börja med måste kommunens medarbetare bli bättre på att verkligen tanka med rätt typ av bränsle. Det behövs fler möjligheter att ladda elbilar och de laddstationer som finns måste fungera. Det har varit problem med laddstationen vid kommunhuset de senaste åren.
– Även om kommunen nått sitt nuvarande mål fortsätter projektgruppen Fossilfritt sitt arbete. Dels med att motivera kommunens medarbetare att tanka rätt, men också att se över framtida lösningar då vissa bränslen riskerar att ta slut i framtiden. Det är viktigt att hänga med i utvecklingen och ligga steget före genom att tänka långsiktigt.

Projektgruppen jobbar också aktivt för att få fler aktörer att erbjuda publika laddstationer för elbilar så att fler invånare skulle kunna känna sig trygga med en elbil, skriver kommunen på sin hemsida angående den framtida utvecklingen när det gäller fossilfria transporter.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share