Mäklaren – ett stöd för kunden

2017 har precis börjat. Nu ser Agentur fastighetsförmedling fram emot resten. Från vänster ser vi Jenny Wärnevall, mäklare, Anders Grenhage, mäklare, Bengt Grenhage, affärsutvecklare, Magnus Fredriksson, mäklare, och Sara Olsson, mäklare.

ARVIKA (JB)

Visions utsände möter Bengt och Anders Grenhage, affärsutvecklare respektive fastighetsmäklare hos Agentur fastighetsförmedling.

Ganska länge hade Bengt Grenhage noterat hur boendebehoven på landsbygd och i storstadsområde skilde sig åt.

En tydligare koppling mellan att förmedla och lokal anpassning skulle vara en fördel för kunderna men även för de anställda. Tanken blev till handling i början av 2016. Han fick en partner i Göteborg och sedan bildades kedjan Agentur fastighetsförmedling.
– Nu har vi möjlighet att anpassa mäklartjänsten efter vad som passar vårt lokala område bäst, framhåller Bengt och Anders.

Agentur fastighetsförmedling startades den 25 april 2016. Det är en kedja av kontor, hittills i Arvika/Charlottenberg och i Göteborg/Kungsbacka.

Idén till att nyetablera inom den gamla branschen kommer av en uthållig tro på att god kundservice i kombination med god lokalkännedom medverkar till att skaffa människor det bästa boendet, anser Bengt Grenhage.
– Samverkan och kunskapsutbyte mellan kontoren gäller fortsatt som något naturligt i vårt mäklararbete.

Hos Agentur fastighetsförmedling i Arvika jobbar totalt sju medarbetare. Alla har tidigare erfarenhet från att förmedla fastigheter.
– Vi förmedlar alla typer av fastigheter, uppger Anders. Jord- och skogsfastigheter, villor, sommarstugor, lägenheter, tomter och kommersiella fastigheter.
– Organisatoriskt jobbar vi var och en på vårt eget vis och på vår lokala nivå, beskriver Bengt och Anders vidare. Det känns viktigt för oss att gynna lokala leverantörer när vi köper in material till verksamheten. Materialen håller högsta kvalitet och servicen är den bästa med snabba leveranser, anger de. För branschverksamheten som sådan har det blivit ett lyft.

– Fastighetsaffärerna går utmärkt, avslöjar Bengt och Anders.
Planer på att ytterligare utveckla tjänsteutbudet finns under 2017. Stämningen verkar bra på ert kontor. Hur underhåller ni den?
– Det ska vara roligt att jobba, klargör herrarna Grenhage som för övrigt är far och son. Vi utbildar oss ofta inom personalen, det kan vara genom studiebesök, specialutbildningar med mera. Viktigt är också att koppla av tillsammans emellanåt. I vår västvärmländska trakt finns ett flertal jord- och skogsbruksobjekt till försäljning.

– Det är lite av en trend att skaffa sig hus på landet för en viss grupp människor, även de yngre.
Lantbruksfastigheter köps också ofta in av norrmän som sommarhus.
– I Norge är det nämligen boplikt på lantbruksfastigheter, förklarar Anders.

Ibland ska gårdar delas upp och det måste göras upp om miljonvärden. Det kan ta tid.
– Allmänt när det gäller unga fastighetsköpare som inte har egna medel till kontantinsatser så har lån från föräldrar blivit en väg att gå. Oavsett vilken fastighetsaffär man vill göra så bör man undersöka flera bankers villkor, rekommenderar Anders. Banker är också säljare som vill ha kunder. Relativt många stannar kvar som pensionärer i sina villor.

– Att köpa lägenhet är dyrt idag jämfört med ett husägande, där större delen av banklånen är betalade. Priserna på bostadsrätter går upp som en följd av att hyrorna höjs på hyresrätter. Härom veckan gick en trea till näst intill en miljon, berättar Anders. En minimal etta såldes för 300 000 kronor. När en villa blir ledig i Arvika är den aldrig svårsåld i dagsläget.

– Faktiskt kan det bli ett litet krig budgivarna emellan.
Det mest inspirerande är att sälja jord- och skogsbruksfastigheter, tycker ändå Anders.
– Det är väldigt mycket att hålla reda på, som jakträtter, nyckelbiotoper, förvärvstillstånd och flera andra tillägg. Varje försäljning är unik, tilllägger han särskilt.
Köp av en jordbruksfastighet och/eller skogsbruksfastighet görs även som en investering, för att placera pengar i annat alternativ än som pengar på banken.

– I mäklararbetet ingår också att handlägga försäljningar vid generationsskiften.
Vad som kan bromsa upp en affär är lantmäteriernas långa handläggningstider.
– Mäklarna kan också vara behjälpliga vid redan uppgjorda försäljningar, påminner Bengt.
– Man vill då få hjälp så att affären blir juridiskt riktig, förtydligar Anders.
Agentur fastighetsförmedling i Arvika har vuxit snabbt, dagligen får de spontana besök på kontoret.
– Det är trevligt, tycker alla, folk känner oss och kommer in!
Bengt, Anders och medarbetarna fortsätter att möta nya trender. Arvikabor och även människor på andra håll köper allt oftare en lägenhet i Spanien. Det är en trend som kommit starkt och Bengt har redan etablerat kontakter för att bemöta efterfrågan.
– Det finns även intresse för boenden i Kroatien, säger Bengt. Pensionärer och även andra som säljer sina villor väljer ibland att investera i hus vid Medelhavet. Eller så kanske någon säljer sin sommarstuga för att kunna bo på solkusten.

– Nu växer vi vidare i lämplig takt, säger Bengt och Anders nöjda. Vi hann både starta och landa under 2016.
Båda trivs i hemtrakterna, men de ser även möjligheterna som finns med snabba kommunikationssätt. Vi har både flygplatser i Oslo och Göteborg nära oss.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Share