LRF:s regionstyrelse bjöd på sång

Utan förvarning stämde styrelsen upp i en sång, Det är böndernas fel, med text av styrelseledamoten Victor Netland.

Utan förvarning stämde styrelsen upp i en sång, Det är böndernas fel, med text av styrelseledamoten Victor Netland.

VRETA KLOSTER (JB)

Årets årsstämma i LRF Östergötland hölls på Vreta kluster. Vi sa efter förra stämman att det skulle vara kul att vara på klustret. Förutom sedvanliga stämmoärenden bjöd regionstyrelsen på en bejublad sång. En ny ledamot, Magnus Svensson, valdes också in i LRF Östergötlands styrelse.

– Det här är jättenytt, sa regionordförande Peter Borring i sitt inledande tal. Den största frågan var vattenfrågan. Vi har visat att vi kan.
– En positiv fråga har varit konkurrenskraftsutredningen. Det är skönt att någon kunnat fastställa det vi vetat i 20 år.
Även här finns en hel del kvar att göra.

– LRF lade mycket kraft på mjölkfrågorna. Det fanns fler dimensioner av att mjölken slår igenom som till exempel sysselsättningen även för andra utanför mjölkgårdarna.

Mjölkkrisen är absolut inte över, men LRF har visat sin styrka när det gäller, underströk Peter Borring som också kunde visa på att LRF uppfattas som en trovärdig kraft i samhället. Som en förlängning av detta syns det på ansökningarna från de som söker arbete på LRF. Det är mycket kompetenta personer som söker.
– Det är rekordintresse för våra branscher i media. Det går inte en enda dag som man inte kan läsa om mat, djur och sådant. Våra frågor finns på agendan och det är positivt.
Även om Peter Borring inte är helt nöjd med den bild som tyvärr ofta målas upp av lantbruket som miljöbovar och annat så är själva diskussionen en förutsättning för att alls kunna påverka.

En kort stämmoskola visades på skärmen för de som inte var vana med rutinerna under en årsstämma.

Peter Borring tog fram styrelsemedlemmarna som var och en fick kommentera året som gått. Det framgick tydligt att året innehållit mycket. David Pettersson som är förhållandevis ny i styrelsen uppgav att han har ”förvånats över alla väldigt kunniga människor och hur mycket hjälp man kan få”. Han var med och anordnade den lyckade så kallade bushresan i höstas.

– Vi kunde visa vad som händer i landskapet när djuren försvinner, sa han.
Utan förvarning stämde styrelsen så upp i en sång, Det är böndernas fel, med text av styrelseledamoten Victor Netland. Med stickig ironi som drev med mångas syn på bönder lockade texten till många skratt. Något bidrag som kan kvalificera sig till melodifestivalen kanske det inte var, men det kom från hjärtat och stämningen i salen höjdes.

Genomgången av motionerna vilka diskuterats under pausen skapade inte så mycket debatt, men på ett par punkter blev det lite diskussion. Här fanns det stora ämnet som kallats Mitt LRF och var en öppen fråga: Vad ser ni LRF ska vara om 15 år? Några anser att LRF blivit för spretigt med för många verksamheter och menade att man istället skulle bli mer spetsigt och effektivt.

En annan fråga som vållade en viss diskussion var styrelsens egen motion om viltfrågan som även den var ganska öppen. Utfodring av vildsvin var sådant som nämndes. En stämmodeltagare förslog en radikal metod för att hantera vildsvin: Bly.

Magnus Svensson valdes in som ny ledamot i LRF Östergötlands styrelse.

En praktiskt liten detalj som förtjänar en stjärna i kanten var att det gick att följa stämman på en stor skärm i kafeterian. För de som kommit tidigare till det senare programmet eller helt enkelt inte fick plats var det en smart lösning. Bland de som följde stämman utifrån fanns Lena Ek, ordförande i Södra Skogsägarna och tidigare miljöminister, som senare skulle hålla ett föredrag med rubriken ”Fossilfritt samhälle utan att äventyra produktion i jord och skog”.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share