Logistik för mindre företag i fokus

MIngelpasuen bjöd på gott tilltugg och givande diskussioner i spontana grupper.

LINKÖPING (JB)

Finns det någon plats för medelstora företag idag? Det var en av de frågor som ställdes under seminariedagen på Vreta kluster som gick under namnet Matgapet. Logistiken betyder oerhört mycket och småproducenter får ofta hitta egna vägar till kunden.

Det är en viss paradox förknippad med maten. Även om efterfrågan på närproducerad mat med spårbarhet ökar så är produktionssystem, logistik och handel anpassade efter stordrift. Den lokala maten försvinner på vägen. Frågan för dagen var ”Går det att utveckla kanalerna mellan producenter och konsumenter?”

– Det är inte det att den lokala maten inte finns men vart tar den vägen? sammanfattade Per Lindahl, projektledare på Vreta kluster, läget inledningsvis.
Han återkom senare med ett exempel på starka och växande marknadskanaler och för producenter med stark lokal förankring, ett hubbsystem i Västra Götaland.

Seminariedagen var en dag man önskar alla kunnat ta del av. Det förmedlades kunskap direkt från forskning, från producenter, från företrädare för organisationer och andra.

Per Frankelius, forskare i affärsmodeller vid Grönovation, LiU, gav en snabb historik över hur förhållandet mellan producent och konsument sett ut och förändrats. Han använde fyra begrepp för att beskriva det: produktion, kommunikation, distribution och efterfrågan. Från den vanliga småskaliga gårdsproduktionen för familjens försörjning, egentligen utan kunder och behov av distribution och med en efterfrågan styrd av tillgången under årstiderna, är vi nu långt därifrån. Första steget hit blev genom den årliga marknaden.

Per Frankelius återkom senare med ett föredrag om dagens kreativa distributionslösningar där samarbeten mellan mindre aktörer kan vara en väg att gå. Han påminde om att dagens jättar en gång startade i småskaliga samverkansmodeller mellan lokala aktörer i livsmedelskedjan som en motpol till den tidens stora.

Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet har många års erfarenhet som konsult i de största svenska företagen. Han berättade om de olika mekanismerna. De stora företagen optimerar varje led och standardiserar produktionen. Centralisering är även den viktig för att effektivisera. Utvecklingen går mot ytterligheter, de små blir mindre och färre. De stora blir färre och större medan de medelstora försvinner.

Det blir allt svårare att få en plats på marknaden. Han tog Ikea som exempel på ett företag som drivit allt så långt att ingen egentligen kan komma ikapp eller konkurrera eftersom Ikea hela tiden ligger steget före.
– Logistiken är lika mycket ett sätt att hindra andra som en källa till egen framgång.

Erik Garberg från Löts gårdsmejeri hakade på det Mats Abrahamsson berättat. Han har egen erfarenhet av arbete inom storindustri och vet mycket väl hur saker fungerar där. Nu, som småföretagare, känner han av hur systemen som allt mer har anpassats efter större företag missgynnar mindre. Det handlar om såväl leveranstider som priser.
– Storindustrierna styr logistiken så det blir svårt för de små, sa han. Det kan ta åtta dagar för en leverans mellan Torvinge (Linköping) till Löt men jag kan få en pingla till en get levererad direkt till Löt utan fraktkostnad.

Henric Oscarsson, producent av slaktsvin och spannmål, berättade om villkoren för hans företag. Produktionen och priserna styrs av vad de större aktörerna efterfrågar. En hög effektivitet är nödvändig.
– Östgötska jordbruk tillhör världseliten, sa han. Vi är även extremt effektiva.

De stora aktörerna styr väldigt mycket av logistiken. Det finns ändå nya idéer och möjligheter för de mindre företagen. En av dessa är Reko, en annan är att mindre producenter skapar så kallade hubbar dit man levererar och samordnar vidare transport till större centraler och en annan är samarbeten.

Efterfrågan på sådant som den lokala maten är en annan faktor som kan antas spela en stor roll och där är bland andra Östgötamat med Bondens marknad och märkning i butik ett bra exempel.

En tanke som i olika versioner yttrades från flera håll under seminariedagen var om inte mycket åter börjar likna det som Per Frankelius tog upp av historiken är på väg tillbaka. Marknader och försäljning med personlig kontakt mellan producent och konsument samt av nöden egna lösningar på logistik finns redan och växer.

Olika former av samarbeten, som kluster och gemensamma affärsmodeller, är exempel på en om inte konkurrerande väg så i alla fall en alternativ sådan.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share