Linköpings kommun tar över 19 privata kök

Med nitton övertagna kök finns det att göra för Leanlink Kost och restaurang, Linköpings kommun, under 2017.

LINKÖPING (JB)

Med nitton övertagna kök finns det att göra under 2017. Uppstarten av köken, ett fortsatt arbete för mer närproducerat, mer lagat från grunden och en hög kvalitet finns med på schemat för året.

Leanlink Kost och restaurang har fått mer att göra i år.
– Vi har fått ett uppdrag nu av Utbildningsförvaltningen, berättar affärsområdeschefen Åsa Kullberg. Från om med den förste januari tog vi över 19 kök som legat hos en privat utförare.

Vad menas i det här sammanhanget med tog över?
– Det gjordes en konkurrensutsättning som började gälla 2014 och då förlorade vi ett antal kök. Vi behöll en del men förlorade 25 procent. Det avtalet kunde förlängas eller avslutas och då valde Utbildningsförvaltningen att ge allting till oss som verksamhetsuppdrag.
– Vi har hållit på för fullt sedan årsskiftet att ta över dem och ta över medarbetarna i köken Det tycker vi är jättekul!

Uppstart av nitton kök låter inspirerande och kul men det är väl också en utmaning av stort format?
– Det är klart att det finns en oro med det här att vi tagit över nitton kök och att få den verksamheten att fungera och gå åt samma håll. När vi tar över köken blir det väldigt mycket investeringar. Sådant som arbetskläder för 50 nya personal, femtio par arbetsskor kostar pengar för oss. Det här övertagandet innebär också att fylla upp alla kök med kryddor, mjöl och annat.
– Det är klart att det finns med i mitt bakhuvud hur vi ska få ihop det här på bästa sätt.

Hur är det med personal och rekrytering?
– Jag ser att kockar rent generellt inom restaurangbranschen börjar bli en bristvara, konstaterar Åsa Kullberg. Det är en farhåga. Det är viktigt att vi jobbar aktivt och skapar bra förutsättningar och attraktiva arbeten så att vi kan få in kockar så vi inte står med brist på matlagningskunniga personer. Annars får vi inte bra kvalitet.

– Än så länge går det bra för oss att rekrytera och det är jag jätteglad för. Jag kan säga att det här är attraktiva arbeten för vår personal.
Åsa Kullberg tar exemplet med bygget i Harvstad. Innan spaden var i jorden började kockar ringa och fråga hur de kan söka jobb där. Det låter ändå som att både kök och personal är en ”angenäm oro”?
– Ja, det kommer gå bra det här. Jag måste tänka så.

Finns det någon osäkerhet inför året?
– Det jag oroar mig för är att inte livsmedelsstrategin blir något annat än där vi står just nu, ett dokument som alla tycker är jättebra och sedan är det färdigt där. Det vore hemskt! För det första har vi gjort ett jobb i onödan och för det andra tror jag inte det vore bra för vår region. Vi ska värna om vår livsmedelsproduktion. Jag vill ha livsmedel med bra kvalitet.

– Det måste tas ett politiskt beslut i kommunen och att det blir ett uppdrag åt oss så vi får det uppifrån och ner. Annars så blir det bara en liten del. Jag kan göra vissa saker i Kost och restaurang men vi är ju bara en aktör i kommunen.
– Jag tror att det som kommer vara ett stort fokus för oss är att hitta ännu mer med det här att laga mat från grunden. Vad kan vi utveckla där? Vi vill också öka andelen närproducerat.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share