Länsstyrelsens kritiseras

Totalt har ett 75-tal djur fallit offer för vargen på Molstabergs säteri utanför Södertälje. Bild: WIKIMEDIA

Totalt har ett 75-tal djur fallit offer för vargen på Molstabergs säteri utanför Södertälje. Bild: WIKIMEDIA

SÖRMLAND (JB)

Bland andra Sveriges lammproducenter och förbundsordföranden för Jägarnas Riksförbund, JRF, riktar kritik mot den myndighetsutövning som länsstyrelsen i Stockholm bedriver, beträffande fårhållningen och vargattackerna på Molstabergs säteri i Sörmland.

Molstabergs säteri utanför Södertälje, som drivs Elisabeth Aschan och Johan Lundgren, har varit utsatt för återkommande angrepp av varg mot fåren. Det hela startade på midsommarafton förra året då 26 lamm och tackor revs av varg. Totalt har ett 75-tal djur rivits, alltså närmare tio procent av besättningen.

Fårbesättningen finns i det relativt nyetablerade Sjundareviret och därför är detta med vargattacker något nytt i området. En vargetablering var inte heller förväntad.

Det som nu upprör kritikerna är att länsstyrelsen först polisanmäler fårägarna för brott mot djurskyddslagen, eftersom myndigheten menar att de inte vidtagit relevanta åtgärder för att skydda fåren i den utsträckning som anses nödvändig.

När sedan åklagare efter kort tid lade ner ärendet, därför att brott inte ansågs kunna styrkas, återkom länsstyrelsen med ett föreläggande där fårägarna senast nu den 31 januari ska inkomma med en synnerligen detaljerad utredning beträffande fårskötseln och vilka åtgärder som man tänker vidta, samt en tidsplan för dessa.

Dessutom har länsstyrelsen bestämt, med stöd av 74 § djurskyddsförordningen, att detta beslut ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

Mats Farne och Karl-Henrik Grandin har för styrelsen för Sveriges Lammproducenter skrivit en debattartikel. Där skriver de bland annat detta: ”Lammproducenterna ser mycket allvarligt på hur detta har hanterats från myndighetshåll, länsstyrelsens sätt att agera är inte längre en myndighetsutövning, utan det är ett maktmissbruk med personliga trakasserier från statens tjänstemän mot enskilda företag.”

De avslutar sin artikel på följande sätt: ”Lammproducenterna kommer aldrig att acceptera att näringen ska bära kostnaderna och ta konsekvenserna av svensk rovdjurspolitik.”

Förbundsordföranden för Jägarnas riksförbund, Solveig Larsson, tar också upp händelsen i sin ledare i senaste numret av Jakt och jägare och skriver så här. ”Trots att åklagaren lagt ner polisanmälan återkommer länsstyrelsen med nya förelägganden, vilket verkar innebära att kunskapen om gällande lagstiftning är mycket bristfällig hos myndigheten. Hur ska vi kunna producera svenska livsmedel, som samtidigt skapar mångfald i vår natur, med denna myndighetsinställning? Jägarnas riksförbunds stämmobeslut om nej till frilevande varg blir alltmer den rätta vägen för vargpolitiken.”

Text: HANS ANDERSSON

Share