Landbaserade fiskodlingssystem

Saga Aqua har en nyckel till framtiden

Fiskodlingsanläggning. Bild: SAGA AQUA

LIVSMEDEL (JB)

Att odla fisk på land låter kanske konstigt, men är fullt möjligt. Systemet eller metoden har en stor potential och många fördelar som gynnar i flera led.

Slutna, landbaserade fiskodlingssystem, ofta kallade RAS, vilket står för Recirculating Aquaculture Systems eller Recirkulerande akvatiska system är ett område som har framtiden för sig.

Med RAS finns fördelar av flera sorter och i flera avseenden. Man får nyttig inhemskt producerad mat som även kan ses som ett led i en ökad livsmedelsberedskap. Vattnet och slammet kan användas som gödning, antingen i växthus eller direkt på åkern. Systemet är beprövat och fungerar bevisligen.

Ändå är RAS ganska blygsamt representerat i Sverige. Jason Bailey, doktor i vattenbruk och en av grundarna nystartade företaget Saga Aqua i Ljungsbro, som kommer tillverka anläggningar för RAS. Från början var dock tanken att producera yngel till odlingar.

Yngel är ett av vad Jason kallar för ett av de ”glapp” som finns i Sverige eller sådant som kort och gott saknas om man ska ha en vattenbruksnäring.
– Vi har bara några producenter av regnbåge och röding. Sedan har vi Gårdsfisk i Skåne som producerar tilapia* och clarias*. De producerar också egna yngel, men för att det ska bli en bredd på det här så måste man ha fler arter och yngelproduktion.
– Vi pratade om det i minst ett par år, att starta en produktion av yngel för Per har den kunskapen. Just arterna abborre och gös är det bara han som kan producera. Vi tänkte att det är ett bra sätt att få näringen att växa, men det blev aldrig av.

Vad som också är en stor brist när det gäller landbaserad fiskodling är att det inte finns någon som bygger de landbaserade systemen förutom om det är riktigt stora.

– Vill du bygga något som kostar 300 eller 500 miljoner, då är det är lätt. Då är de intresserade, men om du skulle ringa till dem och säga att du vill starta något för 40 ton så är det inte värt det, anser de.

Det var i den här änden Saga Aqua skulle satsa och har börjat. Att bygga fiffiga robust Idag är de fyra i bolaget. Var och en har sin respektive kompetens. Förutom Jason är det abborr- och gösodlaren Per Eke-Göransson och maskiningenjören Peter Wohlgemuth, som kan svetsa och bygga i plast. Tyske Andreas Spranger som har byggt RAS i 30 år är den fjärde. Först erbjöds Saga Aqua att använda hans design, men snart var han själv också med i bolaget.

När man pratar om landbaserad fiskodling så finns system där man även kan odla grödor, akvaponi. Det går att koppla på.

– Man kan till exempel ha ett modulsystem som producerar ett par tre ton fisk och så har man ett växthus bredvid. Vattnet går till växthuset och så odlar man åtta gånger mer växter än fisk. Det blir mycket växter av en fiskodling.
– Det är väldigt bra gödning. Någon på SLU har forskat på det här. Med samma näringsvärde på mineralgödning som det från fiskodling så växer det inte bara bättre utan mycket bättre med det som kommer från fiskodlingen. Det är biostimulanter som växterna reagerar på och gör att de tar upp näringen bättre.

Det finns en mängd nyttoaspekter med RAS. En är den som rör livsmedelsberedskap.

– Fisk är så tacksamt för just beredskap, säger Jason Bailey. De är kallblodiga och förbrukar inte så mycket energi. I kris skulle man kunna ha det lite kallare i vattnet som ett kylskåp med levande fisk. De är heller inte lika krävande med utfodring som andra djur. Man ska givetvis inte låta dem svälta förstås, men de klarar sig längre utan foder.

Förhoppningsvis finns det inom några år många arter som odlas i RAS. Intresset för systemet finns ju: Redan innan Saga Aqua ens på allvar börjat marknadsföra sig så har det ändå kommit in förfrågningar och man har även fått skicka offerter.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share