Komradion gör comeback

Fredrik Stark, Lantbruks-it och Joakim Bodin, försäljningschef på Orbigo, höll i presentationen.

Fredrik Stark, Lantbruks-it och Joakim Bodin, försäljningschef på Orbigo, höll i presentationen.

VRETA KLOSTER (JB)

Det är inte alltid de nya mobiltelefonerna är den bästa lösningen. Kommunikationsradion har aldrig helt försvunnit och som uppdaterad till digital tycks den på väg tillbaka. Fördelarna för lantbruket är många, enligt Lantbruksit.se och Orbigo.

En produktpresentation hölls på Vreta Kluster av Lantbruksit.se och Orbigo som också var de som bjudit in till den. Under rubriken Lantbruksnätet gavs information om den nya generationen komradio som är digital och kan ha fördelar ifråga om tålighet, säkerhet och effektivitet.

Fredrik Stark, Lantbruks-it och Joakim Bodin, försäljningschef på Orbigo, höll i presentationen.
– Vi har skapat en tjänst speciellt för lantbruket, berättade Joakim Bodin. Kommunikationsradion har utvecklats även på senare år, komradion tar ny mark. Väktare, blåljus och andra har aldrig slutat använda den, men nya kommer till.

I korthet bygger den här idén om lantbruksnätet på ett eget nät av sammankopplade basstationer. Det går att ha en egen kanal med obegränsad räckvidd för sin gård och ändå kunna samverka med andra lantbrukare på gemensamma kanaler.

– Vi har ett helt eget nät, man kan prata med en egen grupp eller region. Nätet drabbas inte heller av överbelastning.

Han tog upp hur mobilnätet reagerar när många personer på en geografiskt liten yta, som vid en fotbollsmatch eller annat större evenemang, samtidigt använder sina mobiltelefoner. Nätet räcker oftast inte till för sådant och telefonerna fungerar dåligt eller inte alls.

För arbete i fält som i skogen eller på ett lantbruk krävs robusta modeller som är enkla att hantera. Joakim Bodin framhöll komradion som väldigt tålig.
– Jag brukar slå radion i bordet vid sådana här presentationer för att visa hur tåliga de är, sa han. Det har jag fått sluta med för det blir märken i borden, radion är oskadd. Försök göra så med en mobiltelefon.

En annan lika enkel som tydlig illustration av en uppenbar fördel med komradion jämfört med en modern mobiltelefon: Försök ringa på en touchmobil med handskar på!

Fredrik Stark hade en genomgång av själva tekniken bakom komradionätet. Bland annat visade han de vanliga modellerna av själva apparaturen, båda bärbara och fasta.
– En fast radio i en maskin är inte helt fel, sa han. Oavsett förare når man maskinen, komradio är också mindre känslig för terräng än mobiler.

Vad som framstår som en betydande fördel med komradion är larmfunktionerna. Lantbrukare och andra med mycket ensamarbete är ofta väldigt utlämnade till omständigheterna om något skulle hända. Den känner av om man faller och larmar.

Vid arbete på riskabla platser kan radion be innehavaren att med bestämda intervall berätta att allt är bra. Svarar man inte så larmar radion. Naturligtvis finns även en nödknapp som man trycker på för hjälp.

Landsbygdsbaserade verksamheter drabbas tyvärr av stölder. Det finns en GPS i radion. Med den går det att spåra stulna fordon. En annan funktion kallas geofencing och den har koll på var ett fordon befinner sig.

Flera gånger nämndes att komradio är vanligt i länder som USA. Man kan förstås ha både mobil och komradio. Det ena utesluter inte det andra.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share