Kärnkraften kvar i många år än

Vattenfall räknar med att när nödvändiga förbättringar och översyn gjorts så kommer en säkrare kärnkraft finns kvar i många år än.

Vattenfall räknar med att när nödvändiga förbättringar och översyn gjorts så kommer en säkrare kärnkraft finns kvar i många år än.

SVERIGE (LT)

Vad händer egentligen med kärnkraften i Sverige? Buden har varit många men från Vattenfalls sida räknar man med att när nödvändiga förbättringar och översyn gjorts så kommer en säkrare kärnkraft finns kvar många år än.

Av Vattenfalls elförsäljning utgör den som producerats med kärnkraft 44,9 procent. Det är visserligen en fossilfri energi men den tillhör inte de förnyelsebara sorterna. Dessutom är den omstridd sedan många år på grund av riskerna, uranbrytningens konsekvenser och avfallsfrågan.

På Vattenfalls hemsida beskrivs kärnkraften som ”effektiv, driftsäker och har mycket liten miljöpåverkan”. Bolaget driver för närvarande sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer. Dessa uppges ha höga krav på säkerhet och avfallshantering.

Ni har en stor andel kärnkraft i elförsäljningen. Vad händer med kärnkraftverken framöver?
– Det finns beslut om att avveckla tre aggregat till 2020, säger Åke Svensson på företagsförsäljning på Vattenfall.

– Kärnkraftsverken har ju haft tungt nu när priserna varit låga. Sedan har det också varit effektskatter och fastighetsskatter som de haft som pålagor, men som man nu ska ta bort. Det betyder att bolagen, i alla fall Vattenfall, får in pengar för att göra de här nödvändiga investeringarna för att hålla säkerhet och andra krav på vad som ska göras.

Åke Svensson tror att kärnkraft kommer finnas kvar i överskådlig tid. Åtgärderna som man gör nu förlänger livstiden med 10 -15 år till.
– Vi kommer nog ha kärnkraft till 2040, tror jag, men man vet ju aldrig. Vi såg ju hur det gick i Tyskland när det där hände med Fukushima i Japan. Trots att Tyskland inte ligger i någon jordbävningsintensiv zon så togs beslutet att avveckla kärnkraften. Opinionen betyder mycket även om det kommer ta lång tid.
– Ska det göras fort så måste man ta till andra energikällor. Det som ligger närmast är ju då kol, olja och gas.

Kommer det här med tre stängda kärnkraftsaggregat att påverka vad ni levererar till svenska kunder?
– De man tar bort är de minsta och äldsta. Det kommer bli lite mindre totaleffekt men det kommer inte märkas. De här avvecklingarna är redan inkalkylerade i alla elpriser och sådant. Man har redan tagit hänsyn till det. Det enda som kan påverka är om det händer något.
– Sverige har bland de högsta säkerhetsnivåerna på kärnkraft i världen. Jag tror man lärt sig av olyckorna som Three Mile Island, Tjernobyl och Fukushima. Utifrån det så ökar kraven på säkerheten.

Åke Svensson lämnar dock öppet för att saker kan ändras. Nya fakta och händelser kan förändra det mesta mer eller mindre över en natt. Sådant sker inom de flesta områden, inte bara i Fukushima.
– Det som var rätt för fem år sen är fel idag. Det är först i efterhand man vet vad som är rätt och fel, om ens då.

Kärnkraftsfrågan med allt vad den inkluderar har debatterats, folkomröstats om, beslut har ändrats och så vidare. Åsikterna om dess vara eller inte vara går starkt isär.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share