Jordbrukardag behåller greppet

Representanterna för Grålleklubben har ställt upp sina attiraljer.

Representanterna för Grålleklubben har ställt upp sina attiraljer.

VALDEMARSVIK (JB)

Mycket folk hade sökt sig till utställningsområdet vid Bjursunds slakteri i det fina höstvädret när årets upplaga av jordbrukardagen gick av stapeln. Som vanligt var en av huvudpunkterna slaktdjursbedömningen och i år var riksdagsmannen Kristina Yngwe (C) speciellt inbjuden talare.

– Det finns helt klart ett ökat intresse från konsumenterna att veta varifrån våra livsmedel kommer, konstaterade Kristina Yngwe inledningsvis i sitt anförande.
Samtidigt framhöll hon den press som inte minst mjölkproduktionen befinner sig i. Ändå är det så att de naturliga förutsättningarna för en bra produktion i vårt land är stora. Klimat och jordmån är sådana parametrar.

– Fast jag förstår också frustrationen hos dem som producerar, när de lyder under andra regler när det gäller produktionen, än de som upphandlar.
Det måste finnas en helhetsbild med samma spelregler och det gäller även att myndig-heterna har en dialog med producenterna. Hon tog upp ett exempel där kemikalie- inspektionen i Sverige förbjuder ett bekämpningsmedel i lökodlingen. Något som i sin tur leder till minskad eller produktion som läggs ner. Samtidigt importerar vi lök från andra länder, exempelvis Tyskland, där dessa preparat är tillåtna och deras produktion ökar.

– Skogen är också en viktig resurs som kan leverera råvaror istället för att använda fossila produkter. Plast till exempel.
Trä fungerar utmärkt till annat än att använda som byggnadsmaterial och att elda med.

Som vanligt var slaktdjursbedömningen populär med i år cirka 85 deltagare. En tillställning som blev lite försenad, eftersom djuren hämtades direkt från betet och sådant kan ju ta längre tid än beräknat. Dessutom var det extra knepigt eftersom de sju djur som bedömdes var sex ungtjurar och en kviga, samtidigt som storleken på dem inte skiljde speciellt mycket. Levandevikten varierade mellan 718 och 584 kilo. Ett nytt inslag var också att bedöma marmoreringen.

Vann bedömningen gjorde Filip Jonsson från Löterna och han tog därmed sin andra inteckning i det åtråvärda vandringspriset. Vinstmarginalen var ovanligt stor. Filip hade 54 poäng, medan tvåan, Karl-Johan Gustafsson, Gräsmarö, var sju poäng efter. Han var i sin tur sex poäng före trean, Anders Carlsson, Hosum.

För övrigt fanns mycket av de traditionella inslagen med på utställningsområdet. Vid Södras monter fanns till exempel möjlighet att pröva sina kunskaper beträffande olika trädslag.

Där hade även Anders Ek satt igång att tillverka riktig trätjära – sådan där som Carl- Anton sjunger om i sin låt, Om maskros och tjärdoft. Det rörde sig om torrdestillering och det både bolmade och rök om anläggningen, samtidigt som den färdiga produkten droppade ner i en burk. En riktig närproducerad naturprodukt alltså.

På plats fanns Radio Wix som direktsände och vars högtalarutrustning kom till användning, förutom vid anförandet av riksdagsrepresentanten, även vid den utlottning på startkorten från slaktdjursbedömningen som primus motor för tillställningen, Sven- Inge Andersson i Stinghult, höll i.

Det var Torsten Johansson i Grönstorp som vann köttlådan från Bjursunds slakteri, medan tvåan och trean erhöll var sitt presentkort från CJ:s Järn. Det är också tack vare Bjursunds slakteri som denna tradition kan leva vidare i Valdemarsvik.

En av utställarna var Maskinring Öst som informerade om sin verksamhet. En ekonomiskt förening där inte minst bönder är medlemmar. Genom denna sammanslutning kan maskiner och arbetskraft utnyttjas bättre, medan de som behöver hjälp har en partner att vända sig till.
– Vår största verksamhet är snöröjning, men vi har även många uppdrag inom ramen för rot och rut, berättar Lennart Svensson, en Valdemarsviksbo som jobbar på kontoret i Norrköping.
Det fanns givetvis en mängd stora maskiner att bekanta sig med då fler firmor var på plats. Lite mindre traktorer hade Grålleklubben att visa upp.

Klubben hade även en tävling där det gällde att gissa hur många medlemmar klubben hade. Medlemsmatrikel hade lästs av dagen innan. Rätt svar var 6 858, och där delade Ingegerd Johansson och Carolin Karlsson på segern. För att delta i tävlingen fick deltagarna ge en frivillig gåva till Barncancerfonden, som på detta sätt fick in 510 kronor till sitt arbete.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share