Jeanette ny ordförande

Jeanette Blackert

LRF Östergötland har fått en ny ledare!

Det var en enig regionstämma som valde Jeanette Blackert till ordförande.

Share