Jeanette Blackert fick ett rungande ja

LRF Östergötland har valt sin nya ordförande

ÖSTERGÖTLAND (JB)

I kanten på podiet står 20 blomsterkorgar med påskliljor och väntar. 121 ledamöter registrerar sin närvaro och strax ska LRF starta sin regionstämma för Östergötland på Ombergs Golf Resort. Peter Borring ska avgå och en ny ordförande ska väljas.

Palle Borgström, ordförande för LRF i hela Sverige är på plats, inte för att tala om hur det ska vara utan för att ni ska tala om för mig hur det ska vara, säger han. Men innan valet blir det hållbarhet med Jens Berggren. LRF har ett sju veckor gammalt program med hållbarhetsmål. Jens talar om de tre nödvändiga benen ekonomi, socialt och miljö. – Vi är världsbäst på miljö, där världen bör vara år 2050 där är vi idag. På socialt är vi sådär och på ekonomi inget vidare. Vi måste bli bättre på att föra ut information, jobba med att förändra och fortsätta vårt goda klimatarbete.

– Öka klimatnyttan, omvandla, använda och ersätta dåliga produkter. När det gäller klimatet säger Jens att man inte bara kan titta på hur genomsnittet ändras. Han tar en liknelse. Om man har en fot i en hink med is och en fot i en hink med kokhett vatten blir det ändå inget bra genomsnitt. Variationerna från varmt till kallt, från torrt till vått ökar och detta är jättesvårt att hantera.

– Markvärdet minskar kraftigt i världen, säger Jens och visar en karta över framtida markpriser. Mycket handlar om vatten. Vi här i Sverige är på ett av de bästa ställena på jorden. –När klockan passerar 15 vill Peter öppna stämman men det blir spridda protester. Förklaringen är att Peter inte dricker kaffe. Enligt programmet är det nämligen kaffepaus och snart står alla i en lång kaffekö.
– Den första april startar podden ”Bonden & jag” med tolv avsnitt à 30 minuter, berättar Mathias Lindholm. Ämnena är bland annat den bortskämde konsumenten, generationsskiftet, odling i balans och närproducerat. Allt för att sprida kunskap. Mathias förstår de som inte förstår.

Så äntligen får Peter öppna stämman, styrelsens nyårsafton och räfst och rättarting, som han kallar den. Först får vi Peters elva år i bildspel på elva minuter. Från Ödeshög syns bland annat David Appelgrens butik vid Omberg. – Om ni någon gång får chansen att vara regionordförande tacka inte nej, avslutar Peter. Per Helgesson leder stämman tillsammans med vice Eva Axelsson och de två sekreterarna Erik Erjeby och Charlotta Rydberg. Av de 15 motionerna klubbas de fem första som på räls. Sedan protesterar mannen som då ännu är ordförande och viskar till Per ”ni pratar ju inget”.

Stämman kommer ända till motion nummer nio innan någon ledamot vinkar med sin nummerlapp för att få ordet. Det gäller vargen och dess utbredning och motionen kommer från Hällestad i norra delen av länet. Man talar om aktiv djurhållning, öppna landskap och främjande av biologisk mångfald. Man vill att det görs en relevant och realistisk konsekvensanalys av hur en spridning och ökning av vargstammen påverkar svensk mjölk-, nöt- och lammproduktion. Styrelsen föreslår att stämman ska anta motionens yrkanden som underlag för en motion till riksstämman och så blir också beslutet. Att ändra lagstiftningen börjar i Bryssel, påminner Palle.

Många motioner kompletteras med korta filmer. Vid motion 13 utlovar Per kaffe men pausen stannar vid en femminuters fruktstund. Som i förskolan kommenterar en ledamot. Och fruktskålen är snart tom precis som burken med fruktkola, där till och med burken försvinner.

Så väljer då stämman en styrelse med åtta ledamöter. Några har ett år kvar, Jeanette Blackert och Magnus Svensson väljs om och tre är helt nya. De är Gabriella Cahlin på ett år och David Varverud och Jonas Edlund, båda på två år. Gabriella har 28 år på Jordbruksverket, bor i Tjugby i Ödeshögs kommun på en gård med dikor och växtodling. David bor i Motala och är engagerad i Energifabriken och Jonas är skogsbonde i Stjärnorpsskogarna med nära till varg i Linköpings kommun. När stämman sedan väljer ny ordförande får Jeanette ett rungande ja på valfrågan. Hon är uppväxt på en mjölkgård i Skaraborg med vildare stämmor. I Jordbrukaren nr 3 i år finns en artikel om henne.

På stämman tackar hon och pratar om att de gröna näringarna är en pusselbit i framtidstron, om planetskötare och hållbarhetsmål. Hon ser fram emot att bli ordförande och hoppas kunna vara lagledaren som får vara med om att produktionen av livsmedel och biodrivmedel ökar för första gången sedan EU-inträdet.

Varv blir årets lokalavdelning, Emil Eriksson får stipendium, Peter delar ut sju diplom till silvernålar och Palle delar ut själva nålarna. Peter får också en silvernål och ett löfte om en guldnål i maj. Peter är en modell för en regionordförande, tycker Palle. Djupt engagemang, energi, påläst, djup kunskap, når ut, fram och in. Peter har synts i 1711 tidningsartiklar på elva år eller tre gånger i veckan.

Stämman avslutas med en middag där Peter ska avtackas. Och i morgon ska det sprängas bort berg i Stora Lund för en ny byggnad med 40 dubbelrum, berättar Ulf Tegnebo, en av ägarna till Ombergs Golf Resort.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share