Jaktledarutbildning i Trehörna

Jaktledarutbildning  i Trehörna_Sida_1_Bild_0001TREHÖRNA

Ett tjugotal jägare samlades nyligen en morgon  vid skjutbanan i Trehörna för att under fredagen och lördagen delta i jaktledarutbildning.

Jaktledarutbildningen anordnades av Ödeshögs jaktvårdskrets tillsammans med Östergötlands Jaktvårdsförbund.

Under fredagen och lördagen gick deltagarna igenom jaktledarens arbetsuppgifter, befogenheter och aktuell lagstiftning. Lördagsförmiddagen ägnades åt slakt och kötthantering. Efter lördagens lunch var deltagarna ute på skjutbanan och provade på lite skjutövningar med och utan stöd. Jaktvårdskonsulent Benny Nilsson ledde kursen medan Ödeshögskretsen ansvarade för de praktiska bitarna.
Text och bild: JAN ENGHOLM

Share