Investeringsboom

Investeringar på drygt 800 miljoner kronor möjliggör ett kraftigt ökat byggande av flerbostadshus. Produktionskapaciteten ökar med över 2 600 lägenheter per år och industriellt byggda flerbostadshus i trä blir en viktig del av lösningen på Sveriges katastrofala bostadssituation. Samtidigt skapas 320 långsiktiga arbetstillfällen runt om i landet.

I dag ligger andelen flerbostadsh us i trä på 10 -15 procent. När fö retag som Lindbäcks i Piteå, Derome i Halland och Eksjöhus Småland nu gör sina största industriinvesteringar någonsin kommer andelen att öka betydligt.

– Regeringens mål om byggande är helt o realistiskt om man inte tänker nytt. Med modulbyggda flerbostadshus i trä vrids hela byggprocessen om, säger Johan Freij, affärsområdeschef för Skog & Lantbruk på Danske Bank.

Modulproduktionen liknar biltillverkning där man bygger exakt efter kundens specifikation i ordnad inomhusmiljö. Modulerna fraktas till byggplatsen där själva resningen går mycket fort och den närliggande om givning berörs minimalt. Risken för projektfördyringar och fel minimeras och totalkostnaden minskar. Samtidigt är den här typen av byggande mycket större än så.

– Jobb från storstädernas bygginfarkter flyttas ut till orter som Öjebyn, Sandsjöfors, Anneberg, Gullringen och Renholmen. Där finns kvalificerad kompetens och vi bibehåller en levande landsbygd. Men viktigast är kanske att byggandet bidrar till en nödvändig klimatomställning då koldioxiden binds i husens träkonstruktioner. Bostadspolitik, regionalpolitik och miljöpolitik allt i samma byggsystem, avslutar Johan Freij.

Priserna på massaved i Mellansverige har under en längre tid varit pressade till historiskt låga nivåer. Men nu sker ett trendbrott. I Hälsingland höjs priserna med 20 kronor kubikmetern (fast under bark), vilket är den första prishöjningen i Mellansverige sedan 2011.

Effekterna av SCA:s åttamiljarderssatsning på en ny massalinje i Östrand börjar därmed redan märkas. Samma sak sker i Sydsverige där Södra höjer barrmasssavedspriset för att stimulera gall ring lagom till starten av deras fyramiljarderssatsning i Värö i höst.

Share