Informationsdag om klimatsmart el

Bakom årets demonstration och information låg Energikontoret i Östra Götaland tillsammans med kommunerna i Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.

Bakom årets demonstration och information låg Energikontoret i Östra Götaland tillsammans med kommunerna i Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.

APPUNA (JB)

Efter några regntunga dagar bröt majsolen mycket lämpligt fram över Walla gård vid Appuna tisdagen den 17 maj. Denna dag var det nämligen information om och visning av gårdens solcellsanläggning och demonstration av elfordon. Att köra sin skattebefriade bil på den egna solelen kan numera bli verklighet.

Arne Andersson med mångårig erfarenhet av elteknik och elmarknaden är duktig på lagar, regler, avgifter samt skatter. Han berättade om betydelsen av kunskap om detta i sin föreläsning.

Solelen verkar ha framtiden för sig. Den är ren och stör inte grannar och andra. Dessutom går det att återvinna kiseln och annat material när solcellerna gjort sin ekonomiska och miljömässiga insats.

Idag ligger den totala svenska produktionen av solel på under en procent av hela vår energiproduktion. Produktionen av solcellsel är dock numera prisvärd i Sverige så därför ökar den hela tiden. Men är solceller verkligen något för våra nordliga breddgrader? ”Definitivt ja” blir svaret när Arne Andersson visar den goda effekten i vårt klimat.

– Verkningsgraden ligger på 16-17 procent, vilket är mycket. Vi har många ljusa dagar som ett plus. Dessutom fungerar solcellerna bättre i kyla och våra regn håller solpanelerna rena till skillnad mot problem med damm och dylikt i torra klimat.

Hur går det då till att vara egen elproducent? Jo, den framställda elen används i första hand för de egna behoven medan överskottet går ut via elnätet och säljs. Man ska dock inte sälja mer el än man köper (när den egna produktionen inte räcker) per år.

Det gäller emellertid att välja rätt leverantör och att ha en sammanhållande projektledning. En nackdel med solelen är den stora investeringen. Klimatmässigt räknar man dock generellt med en återbetalning på tre till fyra år.

Enligt Arne Andersson har nu klimatfrågan flyttat in i många företags styrelserum efter Parisöverenskommelsen 2015. Därmed har investeringar i exempelvis fossilanläggningar som kraftverk för koldrift minskat.

Ett exempel på hur stora företag tagit till sig klimattänkandet är IKEA:s Ingvar Kamprad. Hans ekonomer påpekade att det vid detta tillfälle ännu inte var lönsamt med investeringar i förnyelsebar energi. Svaret till ekonomerna från IKEA-grundaren blev kort:
– Då gör vi rätt!

Eva-Lena och Björn Hofsten på Walla hade denna dag upplåtit sin gård och solcellsanläggning för visningen eftersom de också vill att informationen om solelen ska spridas som ”ringar på vattnet”

Bakom årets demonstration och information låg Energikontoret i Östra Götaland tillsammans med kommunerna i Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena samt Ödeshög och kommunala energirådgivare. Man riktar sig till företagare, exempelvis lantbrukare, men också till alla intresserade. Syftet är att sprida kunskap som förhoppningsvis ska väcka intresset för sol – el hos många.

Om du är intresserad så tag kontakt med din kommuns energirådgivare för mer information och tips om vidare kontakter. Redan nu har vissa kommuner, exempelvis Ödes högs kommun, tagit bort bygglovsavgiften för solcellsanläggningar (för bygg – lov behövs). Vidare har regeringen skjutit till mera pengar för årets stimulanspengar tog snabbt slut.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Share