Historiskt starkt resultat för Södra

Södra visar en stark resultatutveckling för årets första åtta månader. Bra priser på färdigvaror och gynnsam valutasitiation är delar av förklaringen.

– Det går bra för Södra. Ett bra andra tertial gör att det samlade resultatet till och med augusti är historiskt starkt för Södra. Det beror till stor del på goda prisnivåer för färdigvaror och framför allt på en gynnsam valutasituation – men också på att Södra blir en alltmer effektiv, innovativ och värdeskapande koncern säger koncernchef Lars Idermark.

– Affärsområdet Södra Cell fortsätter att utvecklas mycket starkt. Stabil och effektiv produktion vid bruken samtidigt som vi investerar i ökad produktion. Resultatutvecklingen för Södra Wood är mer problematisk.

Arbetet med att förbättra den operationella effektiviteten utvecklas väl men lägre priser och ett sämre marknadsläge pressar lönsamheten. För att förbättra lönsamheten kommer även strukturella förändringar att bli nödvändiga över tiden.

– Flera mindre åtgärder har redan vidtagits, bland annat koncentrerar vi mer av vår verksamhet till färre och större enheter, säger koncernchef Lars Idermark, i ett pressmeddelande..

Share