Här renoveras gårdens kakelugnar

Snart går det att elda igen i Högmåla bygdegård

Roger Karlsson, Jan Örntorp med schäfertiken Ettra, och Stina Höglund tar emot vid Högmåla bygdegård.

YDRE (JB)

Det blev en lyckosam ansökan till landsbygdsprogrammet för Högmåla bygdegård tack vare att Ydre kommun delfinansierade med tio procent. Renoveringen har återställt möjligheten att elda i hela huset.
– Någon slags invigning ska vi ha, men det måste bli på ett coronaanpassat sätt, säger Stina Höglund och Roger Karlsson, från föreningen.

Det är snart dags för invigning efter den omfattande renoveringen. Muraren Jan Örntorp, från Kindabygdens kakelugnar och kaminer, lägger sista handen vid kakelugn nummer två.

Högmålens skola bekostades av Högmålens skolrote och stod klart 1881. Från 1906 tjänstgjorde Frida Claesson som lärarinna fram till sin pensionering 1949. Det året gick 19 elever i skolan.

Vid sammanslagningen till storkommunen Ydre 1952 fick många av byskolorna stryka på foten och Högmålen var en av dem.

Svanabyskatens hembygdsförening slog till och köpte den gamla skolan av kommunen. I avtalet finns ett förbehåll.

– Om föreningen läggs ner så ska huset återgå i kommunal ägo, berättar Roger Karlsson. Ägarföreningen heter idag Högmåla bygdegårdsförening och huset heter Högmåla bygdegård.

Ansökan till landsbygdsprogrammet renderade i ett projekt om 320 000 kronor, med 80 procent från EU, tio procent från kommunen och tio procent egen finansiering. Pengarna har använts till att restaurera möjligheterna att elda. Den ena murstocken var till och med borttagen så där har ny stock och pipa satts dit. Det är till före detta skolsalen, numera den stora samlingssalen. Föreningen har köpt in ny kamin i gammaldags stil.

I köket är det återigen möjligt att baka i bakugnen och en vanlig vedspis ska få inta platsen framför ugnen. En medlem har donerat en vedspis till föreningen.
– Tänk att få baka pizza i den här ugnen, säger Stina Höglund och ser fram mot möjligheten.

De båda kakelugnarna har plockats ner. Varje tegelsten har bytts ut. Muraren Jan Örntorp berättar att en kakel – ugn som eldas varje dag har en livslängd på ungefär 20-25 år, sedan är det dags att plocka ner och byta ut tegel – stenarna. Om man inte gör det så spricker kakelplattorna.

Det finns inget tillverkningsmärke på de två ugnarna, men troligen kommer de från Karlskrona kakelugnsfabrik. Den observante kommer att kunna se att de har olika utseende. Kransringarna ser olika ut.

Piporna har fått stålslang som avsevärt minskar risken för brand och soteld. Plåtslagaren har också varit på plats och byggt om så att sotaren har en bra plattform att stå på uppe vid skorstenarna och båda har fått huvar.

Vid rundpromenaden i bygdegården konstaterar de två föreningsmedlemmarna att det finns ytterligare saker att åtgärda. Men det får stå på arbetslistan för framtiden.

En sak på listan är egentligen redan klar. Bygdegården kommer att bli med fiber, men installationen kan dröja ytterligare något år till att det stora fiberprojektet Bredband Asby udde och Norra Vi ska vara genomfört.
– Slangen finns där eftersom det blev samgrävning nu under 2020 när elen skulle flytta från luftledning till nergrävd, berättar Roger Karlsson.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share