Hållbart resande i Värmland

Monika Martinsson, kommunikatör på Hållbart resande i ett växande Värmland.

VÄRMLAND (JB)

Projektet hållbart resande Värmland har kommit halvvägs. Tanken är att Värmland ska bli mer konkurrenskraftigt genom att resa hållbart.

Monika Martinsson, kommunikatör för projektet framhåller att allt är hållbarare än att sitta ensam i bilen. Cykla, gå eller att åka kollektivtrafik är det som de vill uppmuntra fler att göra.
– Sen så är ju samåkning och elbil också ett alternativ men vi vill egentligen inte fokusera alls på bilen då den i sig är ett problem för stadstrafiken, säger hon.
Förutom stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden så har projektet en rad finansiärer och aktiva partners från Värmland.

Nio av länets sexton kommuner är med; Hammarö, Storfors, Kristinehamns, Arvika, Säffle, Grums, Forshaga, Kil och Karlstad. Nästan hälften av länets kommuner är med andra ord inte med i projektet.
– Det kan vara allt från storlek till möjlighet att medverka, det krävs ju ändå ett visst engagemang. Men frågan är absolut viktig för de kommuner som inte är med i projektet, säger Monika.

Hon betonar också att arbetet handlar om att göra det som gagnar hela länet, vilket innebär att det kommer att påverka även de kommuner som inte är med. Just nu fokuseras mycket av arbetet på hållbara resor inom handel och arbeten.
– Vi vill ju fokusera på länet och främja länets handel. Bland annat jobbar vi med en app där man kan köpa varor i lokala butiker och få dem hemleverade på ett hållbart sätt, till exempel med cykelbud, säger Monika.
Projektet har ingen egen investeringbudget och kan inte bestämma att till exempel cykelvägar behöver byggas men de försöker att påverka och ha en dialog med de som kan göra något.

– Vi kan tyvärr inte påverka infrastrukturen men vi har samtal med till exempel cykelsamordnaren i Karlstad kommun där vi kan framföra den kritik som finns mot cykelvägarna, säger Monika.
De jobbar med medelstora företag för att se hur vi reser till och från jobbet. Just nu pågår ett test där de erbjuder pendlare att resa gratis med kollektivtrafik för att se om det kan uppmuntra ett fortsatt resande.
– Det är många som låter bli för att de upplever det som krånglig, men efter att ha prövat på så fortsätter de gärna eftersom det var enklare än vad de först trott, berättar Monika.
Skillnaden mellan deras test och Värmlandstrafiks egna kampanjer är att de tar kontakt med pendlarna på deras arbetsplatser direkt.

– Vi gör ju också en uppföljning där vi frågar om det har varit bra och tar till oss kritik om vad som kan förbättras. En tanke som kommit upp är en cykel som kan fällas ihop och förvaras enkelt i bussen under färden för att underlätta för de som har lite längre till hållplatsen, säger Monika.
Mycket av arbetet fokuseras till just resor inom och till staden, lite fokus läggs på landsbygden där avstånden är stora och det kan vara långt mellan kollektivtrafikens turer.
– Just på landsbygden är ju samåkning aktuellt, där finns det bra appar. En annan appidé som är under utveckling är en där man som grannar kan samordna sig och göra saker tillsammans istället för var för sig i varsin bil, berättar Monika.

Trots att lösningarna för hållbara resor inte utgår från landsbygden så är ändå tanken att allt ska kunna skalas upp till att också inkludera landsbygden. Stort fokus ligger ändå på att gagna det Värmland.

– Vi vill ju att våra företag ska växa i Värmland, även om postorder finns så är ju en app med Värmländska företags produkter bättre, dessutom så körs postorder troligen ut med bil. Med vår app så vet man att resan till din dörr har gjorts hållbart, säger Monika.

Text och bild: MIMMI TÖRNBERG

Share