Guidad vandring i gammal gruvbygd

Nartorp Börrums Hembygdsförening bjöd på intressant vandring

Margaretha Nilsson (gul jacka) som själv bott i Nartorp i nära 50 år berättade om de hus som gruvvandringen passerade och vilken uppgift de fyllt när det bedrevs gruvdrift i trakten.

NARTORP (JB)

Söndagen före sportlovet bjöd Nartorp Börrums Hembygdsförening in både nyinflyttade till Sankt Anna-bygden och de som bott länge i trakten till en guidad vandring genom… Nartorps gamla gruvbygd. Ett evenemang som blev välbesökt.

I strålande solsken genomfördes söndagen före sportlovet, den guidade tur i Nartorps gamla gruvområdet, som Nartorp Börrums Hembygdsförening bjudit in till genom annonsering i sociala medier men också genom inbjudan på Hembygdsföreningens hemsida.

En guidad vandring i det som tidigare varit den trakt där gruvbrytning ägde rum i större omfattning under perioden 1850 fram till 1927. Året då gruvan stängdes. Även om gruvdrift i mindre skala ägt rum i gruvan långt innan dess. Uppgifter finns att gruvbrytning påbörjades i Nartorps gruva redan i slutet av 1600- talet.

Sune Didriksson började vandringen genom att berätta kring den modell av Nartorps Gruvsamhälle som finns att se i Nartorp Börrums Hembygdsförenings lokal på Malmkullen. En skalenlig modell där de flesta av gruvsamhällets byggnader finns med från tiden då det bröts järnmalm i gruvan. Så även den linbana som fraktade järnmalmen från höjden bakom Nartorps Gård ner till Gropviken där järnmalmen sedan fraktades vidare med fartyg.

Nära 330 000 ton järnmalm bröts i gruvan fram till dess att gruvan stängdes 1927. Ändå var inte Nartorps gruva den enda gruvan i området mellan Söderköping och Sankt Anna även om den var den största. Mindre gruvdrift har exempelvis bedrivits runt Ormestorp och Björnstorp.

Den guidade turen fortsatte sedan bort till den plats där en av ingångarna till gruvan finns. Besökarna fick själva stifta bekantskap med känslan av att närma sig gruvan som på sina platser sägs vara 450 meter djup. Det är inte svårt att förstå de utmaningar som gruvarbetarna upplevde i samband med gruvdriften. Inte minst utifrån den brist på teknisk utrustning som saknades då jämfört med idag, men även utifrån ett säkerhetsperspektiv.

De drygt 30-talet besökare som valt att följa med på den arrangerade vandringen bjöds även på information kring de byggnader från gruvdriftens tid som passerades under vandringen och som fortfarande finns kvar. Vilken funktion husen fyllde när Nartorp var som ett eget samhälle.

Med planerade stopp bjöds besökarna på historier kring huset som fungerade som läkarstation tätt följt av huset som fungerade som apotek. Hus som nu fungerar som bostäder.

Med pålästa Nartorpsbor som Sune Didriksson, Margaretha Nilsson och Fredrik Lönnberg bjöds besökarna på spännande berättelser blandade med faktamässig information om bygden och hur livet kunde gestalta sig för de som bodde här för snart hundra år sedan.

Besökarna fick möjlighet att ställa frågor som besvarades efter bästa förmåga utifrån de historier som lever vidare, inte minst genom Hembygdsföreningens försorg. Exempelvis genom nedskrivna berättelser men även genom ljudupptagningar med personer som bott och verkat i bygden och som blivit intervjuade. Dokumentation med syfte att bevaras till kommande generationer.

Vad hände den där natten år 1927 när man precis hade fått besked om att gruvan skulle läggas ned tidigare på dagen? Vad det en olyckshändelse att gruvkontoret då brann ned till grunden eller berodde branden på något annat? Kommer vi någonsin att få veta?

Margaretha Nilsson som själv bor i Nartorpsbygden sedan snart 50 år tillbaka i tiden berättade vidare om bland annat fastigheterna Dalhem och Fogdehem. Fogdehem som nu fungerar som åretruntbostad och som byggdes omkring 1850 med avsikt att fungera som både bostad till gruvfogden men också som lönekontor. Det lönekontor där gruvarbetarna hämtade ut sina löner. Dessutom fungerade huset periodvis som bostad till tillfälliga hyresgäster. Ett hus om totalt 5 rum och kök.

Efter promenaden hälsades besökarna välkomna till föreningslokalen uppe på Malmkullen där Hembygdsföreningen bjöd på grillad korv med bröd och kaffe med kaka.

Syftet med denna guidade tur var att fler skulle få kännedom om den gruvhistoria som finns helt i Sankt Anna bygdens närhet. Men också möjlighet för nyinflyttade att lära känna trakten närmare och även stifta bekantskap både med andra nyinflyttade och med de som redan bor i bygden.

Evenemanget var tänkt som en försmak inför sommarens årligen återkommande evenemang som kommer att anordnas av Nartorp Börrums Hembygdsförening. Evenemang då det vid några tillfällen dessutom erbjuds möjlighet till guidad tur i gruvområdet.

Nartorp Börrums Hembygdsförening är en aktiv hembygdsförening. Traditionsenligt midsommarfirande genomförs varje år på Malmkullen och föreningen håller även öppet vid några andra tillfällen under sommarsäsongen. Ett annat evenemang som också genomförs varje år är det traditionsenligt adventskaffe som serveras första advent.

Hembygdsföreningen har även haft en berättarafton inom släktforskningsområdet under den gångna hösten. En berättarafton som gick under temat: ”Släkten, trakten och historien”. En berättarafton där avsikten är att besökare också ska dela med sig av egna berättelser och erfarenheter om man så önskar.

Utifrån att de arrangemang, som anordnats, haft många besökare ser man positivt på framtiden. Hembygdsföreningen vill gärna se sig som en levande Hembygdsföreningen och tar tacksamt emot förslag till aktiviteter. Förslag från både nya och gamla medlemmar. Nästa evenemang är föreningens årsmöte som äger rum på Malmkullen söndagen den 12 mars. Mer information finns på hembygdsföreningens hemsida, https://nartorp.se/.

Text och bild: MARIA LÖNNBERG

Share