Goda råd från JTI om åkerbönor

Jordbruksverket vill öka produktionen av åkerbönor i Sverige, och JTI har sammanställt kunskap om hur åkerbönor ska hanteras för att kvaliteten ska bli den bästa. Åkerbönor har högst proteinskörd per hektar av alla baljväxter, och skulle kunna ersätta en hel del av det proteinfoder som nu importeras.

I dag importeras 60 procent av allt proteinfoder som används i Sverige.
– Om vi odlade mer proteinfoder själva, skulle det bidra till bättre växtföljder, minskad klimatpåverkan och ge bättre lönsamhet på svenska gårdar, säger Nils Jonsson på JTI.

I en ny JTI-rapport har han tillsammans med kollegorna Gunnar Lundin och Martin Sundberg sammanställt både nya och tidigare kända kunskaper om vilka åtgärder man bör vidta vid skörd av åkerbönor, och vilka konserveringsmetoder som är lämpliga att använda. I rapporten redovisas även några lantbrukares erfarenheter av torkning och lagring av åkerbönor.

Åkerbönan, i äldre tid kallad hästböna, är vår äldsta baljväxt. Odlingen i Sverige har ökat kraftigt de senaste fem åren och omfattar nu mer än 16 000 hektar, vilket betyder att det odlas mer åkerbönor än ärter. Men åkerbönor ställer krav på odlaren.

– Åkerbönor behöver en månad mer än sädesslagen för att mogna och har hög tusenkornvikt, vilket gör den svårtorkad. Eftersom de skördas sent – ibland ända in i oktober – är skördevattenhalterna ofta höga, och om man torkar och kyler för snabbt riskerar bönorna att spricka, vilket kan ge sämre kvalitet, summerar Nils Jonsson.

JTI-forskarnas viktigaste råd till odlare av åkerbönor är:
• Välj tidiga sorter och så dem så tidigt som möjligt.
• Skördetröskningen ska helst ske när grödan är yttorr.
• Skörd och hantering därefter ska ske skonsamt, transportera med t ex skopelevator.
• Vid torkningen är det viktigt med möjlighet till luftad buffertlagring.

Torkning i silotorkmed omrörarskruvar och tillsatsvärme är ett tänkbart torkalternativ, och Nils Jonsson tipsar om att blanda de nyskördade åkerbönorna med redan torkad spannmål, om de sedan ska utfodras i blandning med foderspannmål. Detta spar energi.

– Man kan också lagra åkerbönor fuktigt, genom till exempel syrabehandling och lufttät lagring på samma sätt som spannmål. Även krossensilering skulle kunna fungera, men vattenhalten bör då vara högre än hos spannmål för att mjölksyrebakterierna ska växa till, säger Nils Jonsson.

Share