Gemensamma bedömningar

Samarbete ger ökad trygghet för grisföretagare

Projekt för mer likartade bedömningar av djurhälsa ska ge grisbönder större trygghet.

SVERIGE (JB)

Lagstiftningen har varit oklar om vad som är god djurhållning för grisar. Ett samarbetsprojekt mellan Sigill Kvalitetssystem, Gård & Djurhälsan, länsstyrelser och certifieringsorgan ska… se till att bedömningar kring bland annat djurhälsa görs på samma sätt oavsett vem som besöker gården.

Som grisföretagare är det inte lätt att veta exakt vad som räknas som en för smutsig gris eller vad som är tillräckligt med strö. Sigill Kvalitetssystem, som äger och förvaltar certifieringen IP Gris Grund, har därför tillsammans med Gård & Djurhälsan startat ett samarbete för att reda ut mer exakt vad som gäller. Syftet är att fler aktörer ska sätta samma nedre ribba för bedömningar vid frågor som var går gränsen för rena djur, mängd strö eller hur man ska mäta ljusnivån i stallet.

– Vi såg att de här frågorna ofta dök upp från revisorer som gör kontroller för IP Grund Gris och många företagare kände sig osäkra på vad som egentligen gäller och så kan vi ju inte ha det, säger Helena Hultborn, djuromsorgsansvarig på Sigill Kvalitetssystem.

Gård & Djurhälsan hade identifierat samma problem eftersom deras veterinärer som arbetar med gris utfärdar djurskyddsdeklarationer för gårdar som har Villkorad läkemedelsanvändning. De såg att det fanns skillnad i vilka bedömningar de gjorde i jämförelse med till exempel djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen.
– Det är kul att det här arbetet nu leder till faktiska förändringar. Djurägaren skall kunna känna sig trygg med att en djurskyddskontroll av länsstyrelsen inte blir en otrevlig överraskning om veterinären eller revisorn sagt att djurskyddet är OK. Bland annat planerar Jordbruksverket för nya kalibreringar för att säkerställa att bedömningarna som veterinärer och djurskyddshandläggare gör blir mer likartade, säger Gunnar Johansson, djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan.

Diskussioner har också gjorts på plats på gårdar. Så här säger Cissi Klasson som är grisföretagare om projektet:
– Det är bra att vi har träffats och att flera olika nivåer träffas och diskuterar de här frågorna i en naturlig miljö. Det måste till en samstämmighet mellan certifieringsrevisorer, länsstyrelser och veterinärer för att vi ska känna stolthet och trygghet som företagare. Det kändes också bra att alla som träffades hade samma mål om att vi ska ha en fortsatt grisproduktion i Sverige.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share