Från LRF Konsult till Danske bank

Erik Backman, tidigare på LRF Konsult, arbetar numera på Danske banks Agri center.

LINKÖPING (JB)

Många känner Erik Backman från LRF Konsult men nu har han bytt arbetsgivare till Danske bank. Idag arbetar han på bankens nyligen invigda Agri center. För honom innebär det att bland annat kunna ha mer långsiktiga kundrelationer.

Vid invigningen av Danske banks Agri center fanns där en person man är van att träffa på LRF Konsult. Erik Backman med sina tre år där har kommit att bli både uppskattad och känd. Nu är han plötsligt bankman.

Vad betyder det här nya arbetet för dig och för banken?
– Jag kommer från LRF Konsult, är utbildad jägmästare, har jobbat som fastighetsmäklare, värderingsman och skogsekonom, berättar Erik Backman. Med den bakgrunden tror vi att vi kan, med min och mina kollegers olika bakgrunder, lyfta bankrollen lite till att bli ett aktivt bollplank, inte bara jobba med in- och utlåning utan också vara den givna kontaktpersonen när man ska göra någon strategisk förändring, stor eller liten, på gården.

– Min bakgrund i LRF Konsult och en kollegas bakgrund i Länsförsäkringar med försäkringsförmedling, gör att vi kan få till goda samarbeten, allt för kundens, lantbrukarens, skogsbrukarens bästa. Då handlar det dels om stora investeringar, det ska räknas och kalkyleras, men också betalningsflöden, att i din bokföring kunna få till fakturabetalning enkelt och betalning i bank direkt, allt för att minska administrationen och kunna fokusera på det man är duktigt på, producera livsmedel och producera skog.

Agri center sägs från banken vara en samlad kompetens för jord och skog. Vad säger du själv?
– Jag tror vi har fått till en väldigt bra spännvidd i gruppen, svarar Erik Backman. Sedan händer det väldigt mycket i Östergötland och Södermanland. Man fokuserar väldigt mycket på nya produktionsgrenar, allt för att kunna hålla liv i sin verksamhet och få ökad lönsamhet och kassaflöde inför generationsskiften och i sin produktion. Det ställer mycket krav på oss som jobbar med en rådgivande roll.

– Allt kan vi inte. Därför måste vi ha bra rådgivare omkring oss, Lovanggruppen, LRF Konsult, Areal och alla de här.
– Det känns som vi har en väldigt bra förankring i bygden. Det är en ynnest att få jobba där man är född och verksam.
Du tycker att ni har en stadig bas alla redan?
– Absolut! säger Erik Backman med övertygelse. Jag tror kunskap från utbildning är en sak men sedan handlar det om att ha ett bra kontaktnät och att ha en god lokalkännedom och att man har varit med fötterna i myllan. Man måste förstå kundens verksamhet annars är det svårt att ge rätt råd.

Nu den fråga som hängt i luften. Varför lämnade du LRF Konsult? Fick du ett så bra erbjudande?
– Nej, jag är inte så lockad av pengar, säger Erik Backman. Här har jag chansen att ha en långsiktig relation med kunderna. Annars om man gör en värdering, ett försäljningsuppdrag eller en deklaration, det blir mer stötvis. Här kan man vara med en kund under lång tid, även under flera generationer och utveckla en verksamhet. Det ser jag fram emot. Jag vet inte om bankmannen är den första person man tänker på men jag vill gärna få det dit, att man varit ett uppskattat bollplank som har hjälpt gården och familjen.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share