Från fossilt bränsle till förnybart

Försäljningen av diesel ökade under oktober månad. Även bensinförsäljningen ökade svagt i jämförelse med samma månad föregående år och E85 fortsatte med en stark uppgång. E85-försäljningen ökade med 99 procent under oktober månad. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin under oktober månad uppgick till cirka 248 900 kbm, vilket är en uppgång med cirka 2 400 kbm eller cirka en procent i jämförelse med oktober månad 2017. Den ackumulerade försäljningen till och med oktober uppgick till cirka 2 521 900 kbm. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med cirka fem procent inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen ökade under oktober och uppgick till cirka 565 700 kbm, vilket är en uppgång med cirka 51 500 kbm eller en ökning med cirka tio procent om man jämfört med samma månad förra året. Den ackumulerade försäljningen uppgick till cirka 5 100 600 kbm vilket är en ökning med drygt tre procent jämfört med samma period föregående år.

I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med cirka 25 – 50 procent inblandning. Under oktober 2018 uppgick E85 försäljningen till cirka 7 100 kbm vilket är en ökning med cirka 99 procent eller ca 3 500 kbm, jämfört samma månad föregående år. Ackumulerad försäljning uppgick till cirka 64 100 kbm, en ökning med cirka 90 procent.

Den starka försäljningen av E85 är resultatet av en prisfördel gentemot bensin, enligt Ulf Svahn VD SPBI. Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år.

Share