Framtidssäkrar med nytt elnät

Cirka 800 hushåll i Sunne kommun får ett framtidssäkrat elnät när 93 kilometer elnät byggs om. Bilder: FREDRIK KARLSSON/ELLEVIO

SUNNE (JB)

Nu görs en storsatsning på elnäten i Sunne kommun. Cirka 800 hushåll får ett framtidssäkrat elnät när 93 kilometer elnät byggs om. Detta är bara en del av Ellevios storsatsning på 320 miljoner kronor i hela länet under året. Bolaget lägger ner en miljon kronor varje dag när man nu bygger framtidens elnät.

På landsbygden är många vana vid att det kan bli strömavbrott när det stormar ute men nu efter 2017 ska folk känna sig trygga att de ska ha ström.

Från Torsby i norr till Hammarö i söder, i östlig riktning från Årjäng till Filipstad byggs framtidens elnät.
– Det rör sig om ett 40-tal större projekt, parallellt med mindre lokala till större regionala, säger Jonatan Björck, pressansvarig vid elbolaget Ellevio AB.

Jonatan Björck förklarar att insatserna går om lott i det värmländska elnätet.
– Några företag omfattas också av projektet. I princip så sker all ombyggnad utanför tätorten, säger Jonatan Björck.
En stor del av det elnät vi har i Sverige är byggt på 1960 och 1970-talen. Sunne likaså. Även om utrustningen fortfarande fungerar bra har den nu uppnått pensionsåldern. Nu ska man modernisera och förbättra elnätet i kommunen.

De luftledningar som finns och som är oisolerade och känsliga för väder och vind, ersätts med kablar som är nergrävda i marken. Ellevio sätter också upp ett 50-tal nya nätstationen som är viktiga knutpunkter i elnätet. Totalt handlar det om satsningar på drygt 30 miljoner kronor för att förbättra för cirka 800 hushåll och företag.

– Det känns jättebra att vi tar ett rejält grepp om elnätet i Sunne. Vårt moderna liv förutsätter att vi har tillgång till el både i privatlivet och på jobbet. När vi är klara med projektet i området har vi framtidssäkrat elnätet för många kunder så att de kan fortsätta ha en trygg och vädersäkrad elleverans i många år framöver, säger Jonatan Björck.

Projektet innebär att nästan alla elstolpar och ledningar tas bort och ersätts med nedgrävda ledningar. Något som kommer att förändra både landskapsbilden och jordoch skogsbilden.

– När man som lantbrukare inte behöver ta hänsyn till elstolpar på åkern blir också arbetet enklare. Ledningarna grävs ner så djupt att de inte bör gå att nå och därför är det ingen större risk för att man gräver av ledningarna heller.

– Landsbygden har ju benämnts i media som ”skräp – ytor” de senaste veckorna, men vi har många kunder på landsbygden och de är jätteviktiga för oss. En levande landsbygd innebär bland annat bra och pålitlig elförsörjning, säger Jonatan Björck.

Arbetet kommer att påbörjas när väderförhållandena är gynsamma och projektet beräknas ta cirka ett år. Entreprenörer är Infratek, Kewab och Linjemontage.

Text: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Share