Framgång för giftfria plantor

Södras satsning på giftfria plantor fortsätter. Under det första halvåret såldes 28 miljoner plantor varav hälften med mekaniska plantskydd, det vill säga helt giftfria. För helåret 2015 räknar Södra med att sälja 16 miljoner giftfria plantor, vilket innebär en ökning med 80 procent jämfört med 2014.

Siffrorna presenterades av Södras ordförande Lena Ek på en skogsträff i Rimforsa nyligen.
– Innovation och hållbarhet är viktigt för Södras medlemmar. Det är roligt att kons – tatera att det egenutvecklade plantskyddet nu har tagit en stor del av marknaden. Självklart tänker jag på medlemmar och anställda som nu får en bättre arbetsmiljö, men också att vi undviker gifter som kan skada miljön, säger Lena Ek.

Södra började 2009 med att utveckla ett eget giftfritt plantskydd mot snytbagge och 2013 introducerades Cambiguard som i dag är det dominerande skyddet Södra använder. Cambiguard har visat mycket goda resultat och försäljningen har ökat stadigt.

2014 såldes 9 miljoner plantor med mekaniskt plantskydd och för 2015 beräknas antalet bli 16 miljoner vilket innebär att andelen giftfria plantor ökar med 80 procent och är nu fler än hälften. Efterfrågan är också stor från skogsägarna.

– Vårt skydd är så bra att vi nu ser att de sista insektsgifterna är på väg att lämna plantorna. Med den trend vi nu har kan vi snart ha enbart giftfria plantor, säger Göran Örlander, skogschef i Södra.

Södra har investerat och investerar för att ställa om produktionen till att enbart jobba med de mekaniskt och giftfria skyddade plantorna. I dag sker applicering av Cambiguard på Södras plantskola i Falkenberg där det finns en färdigutvecklad maskinlinje.

Effekterna i Falkenberg har varit så positiva att Södra beslutat investera 15 miljoner kronor även i plantskolan i Flåboda. Investeringen i Flåboda, som ligger utanför Tingsryd i Småland, gäller en tillbyggd hall inklusive utrustning som ska applicera Cambiguard.

I dag är det granplantor som appliceras med Cambiguard. En del i projektet är att anpassa linjen även för tallplantor. Investeringen innebär att ännu fler skogsägare i framtiden kan erbjudas plantskyddet Cambiguard på sina plantor. Nästa vår kan Södra tack vare investeringen i Flåboda fördubbla antalet plantor som säljs med Cambiguard.

Cambiguard är flexibelt och töjs ut allt eftersom plantan växer i diameter. Den höga töjbarheten gör att plantskyddet har en effekt i upp till två år, vilket gör att skogsägaren inte behöver tänka på någon ombehandling.

Det är ingen slump att Cambiguard har en ljus färg. I en del studier har det visat sig att snytbaggar ogärna ger sig ut på ljusa ytor. Den viktigaste anledningen är dock att vit färg inte blir lika varm som mörk färg, vilket gör att plantan får det behagligare ute på hygget.

Södra skogsplantor producerar och förmedlar cirka 35 miljoner plantor per år till skogsägare i främst södra Sverige. Produktionen sker i anläggningarna i Falkenberg och i Flåboda, som ligger i närheten av Tingsryd.

Share