Första avverkningen i skogsbrandens spår

En kamp mot tiden för att rädda stora värden

Nyligen inleddes den allra första avverkningen i Ängraområdet, Ljusdals kommun, där sommarens största skogsbrand drog fram. – Det är en kamp mot tiden. När snön faller kan värden för uppskattningsvis 25 miljoner kronor gå förlorade – bara på den här avverkningsplatsen, säger Kjell Gustavsson, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Sveaskog siktar på att ta hand om all den grova skog som innehåller timmer redan innan vintern, för det är där de stora riskerna finns. – Det största hotet just nu är blånad, ett svampangrepp som frodas i varmt och regnigt väder. Även insektsangrepp är ett hot. Det kan pågå redan nu, men den mest kritiska perioden infaller till våren då skadeinsekterna föryngrar sig. Ligger träden kvar då går verkligt stora värden förlorade. I värsta fall kan insektsstammarna föröka sig explosionsartat och bli ett problem även framåt i den skog som står kvar, säger Kjell Gustavsson.

Arbetet i brandområdet skiljer sig från det normala. Säkerhetsaspekten påverkar: – Vi vågar inte gå in i området som det ser ut nu med stående och fallande träd. Därför har vi inte kunnat planera våra avverkningar från marken utan fotat från luften. Sedan har vi gjort anmälningar till Skogsstyrelsen och kvalitetssäkrat så att vi får med naturoch kulturmiljövård. Det har gjorts en fantastisk kraftsamling, även mellan skogsbolag i området, för att lösa detta smidigt, berättar Kjell Gustavsson och fortsätter: – Maskinförarna är säkra så länge de sitter i maskinen. Sedan är det alltid förenat med risk att röra sig utanför maskinen, men alla som arbetar i området är proffs och oerhört medvetna om hur de bör agera i brandskadad skog.

De delar av den brandskadade skogen som är timmerduglig kommer att sågas på Setras sågverk i Färila. Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd, är optimistisk: – Stora värden har redan gått förlorade i sommarens skogsbränder. Nu hoppas vi kunna rädda det som finns kvar genom snabba insatser under hösten. Och det ser lovande ut. Snart går den första timmerbilen till Färila, så det har gått fortare än vi trodde från början. Vi ligger före i tidplanen, säger han.

Share