Forskningsprojektet för djurvälfärd

Svensk Fågel med i fyraårssatsning på att stärka hållbarhetsarbetet på europeisk nivå

Maria Donis, vd för Svensk Fågel, Torun Wallgren, forskare SLU, Stefan Gunnarsson, koordinator Broilernet och universitetslektor på SLU samt Anna Silvera, hållbarhetsstrateg på Svensk Fågel. Bild: HANNA HAMI

SVERIGE (JB)

EU-forskningsprojektet Broilernet ska bidra till ökad djurvälfärd och hållbarhet när det gäller kycklinguppfödning. Svensk Fågel har ingått partnerskap i det fyraåriga forskningsprojektet… som ska utgöra en plattform för interaktion mellan forskare och näring.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon, som representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon.

Nu går Svensk Fågel in i EU-forskningsprojektet Broilernet. Syftet med projektet är att förbättra och stärka hållbarhetsarbetet på europeisk nivå.

– Vi har en lång erfarenhet att arbeta med hållbarhet och anser det angeläget att dela med oss av den erfarenheten. Sverige ses av många europeiska länder som ett framgångsexempel vad gäller djurvälfärd och livsmedelssäkerhet inom kycklinguppfödning, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel som tillsammans med Anna Silvera, Svensk Fågels hållbarhetsstrateg deltagit i Broilernets uppstartsdagar i Nederländerna.
– Här behöver vi dela med oss av vår svenska modell med låg antibiotikaanvändning och låga campylobacternivåer i kombination med god djurvälfärd och lågt klimatavtryck. För oss finns också intressant forskning och nya europeiska innovationer att inspireras av.

Samarbetet inom Broilernet ska på sikt resultera i ”bäst praxis på gård” på nationell och internationell nivå. Målet är också att skapa en plattform för utbyte av relevanta kunskaps- och innovationssystem för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre kycklinguppfödning i framtiden.

Projektet är tänkt att löpa i fyra år och samarbetspartners är en blandning av deltagare från universitet, branschorganisationer och företag.

– Vi har lyckats få ihop ett starkt team med experter i 13 europeiska länder. I samarbete med näringsexperter och forskare kommer ett nätverk för kunskapsutbyte att byggas upp. Nätverket kommer att identifiera angelägna utmaningar inom branschen. Sedan försöker vi hitta möjliga lösningar för att möta dessa utmaningar. Användbarheten av lösningarna kommer att utvärderas. Och de bästa lösningarna kommer därefter att förmedlas till kycklinguppfödare i EU. Vårt långsiktiga mål är att öka hållbarheten inom sektorn, säger Stefan Gunnarsson, universitetslektor och doktor i veterinärmedicin på Sveriges lantbruks – universitet.

Huvudmål för forskningsprojektet Broilernet är att: skapa tolv nationella innovationsnätverk, skapa tre expertnätverk på europeisk nivå, samarbeta med befintliga EIP-AGRI Operational Groups, identifiera och utvärdera de mest akuta behoven inom kycklinguppfödning baserat på de tre områdena; klimat/hållbarhet, djurvälfärd och djurhälsa, sammanställa och utvärdera genomförbarheten av att lösa de akuta behoven utan att kompromissa med ekonomi eller hållbarhet samt att sprida kunskapen som genereras i projektet via informationsmaterial.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share