För ökad jämställdhet i skogen

Skogsbolagets nya affärsmodell ska hantera urbanisering och ökad jämställdhet

38 procent av all skog i Sverige ägs av kvinnor. Bild: CICCI WIK

NORRA SVERIGE (JB)

Pär Lärkeryd hade goda erfarenheter av jämställdhetsarbete med sig i bagaget när han tog över som vd i Norra Skogsägarna. Men han visste ingenting om skog.

– Strax före 2011 ringde en rekryterare och frågade om jag visste något om skog. Nej, sa jag, jag vet ingenting om skog. Då frågade han om jag ville ha en utmaning, om jag ville bli vd för Norra Skogsägarna. Jag kände mig ganska klar med arbetet på det företag där jag var verksam så jag sa ja och flyttade till Umeå, berättar Per Lärkeryd.

Men Norra Skogsägarna visade sig vara en större utmaning än han hade förväntat mig. De gick med stor förlust, tappade marknadsandelar och förlorade medlemmar.

Det finns ett kontor i Vilhelmina i Norrlands inland. De som arbetar där gör det med fyrhjulsdriven bil med skidor på taket. De tar kaffe med sig ut i skogen för att träffa skogsägare och göra affärer. Men Norrlands inland är avfolkningsbygd. Idag har 54 procent av skogsägarna i Vilhelmina bosatt sig på annat håll.
– Det är den ena utmaningen. Den andra är en norm som lever kvar om hur skogsägare är. Fram till nyligen trodde vi att skogsägare känner till sina rågångar, så därför sa vi inte att det var fastighetsgränser vi menade. Vi pratade om boniteter i stället för om hur skogen växer. När vi tog reda på vilka våra medlemmar egentligen var så visade det sig att det bara var hälften som förstod fikonspråket. Den andra hälften bodde inte ens kvar. Då bestämde vi oss för att ta fram en ny affärsmodell, säger Pär.

Den nya affärsmodellen ska kunna hantera de förändringar som urbaniseringen innebär. Det handlar om att kunna möta de skogsägare som har begränsad skoglig erfarenhet. I den nya affärsmodellen ingår ett helt nytt tjänstepaket. Ett nytt ekonomisystem ska utvecklas och utbildningar ska tas fram.
– Vi ska även jobba mer digitalt och med jämställdhet, säger Pär.

Idag har skogsägarna i norr en medelålder på 61 år. När de var tonåringar var det naturligt att det var pojkar som fick följa med ut i skogen och lära sig om rågångar och boniteter. Det är inte så konstigt att skogen är männens domäner. Så har det varit i generationer. Idag ägs 38 procent av all skog i Sverige av kvinnor.

– När vi tittar på kontrakten så är det nästan bara män som har skrivit på. Det visade sig att det är så även om det är kvinnan som äger skogen. Då har hennes gubbe skrivit på. Det är egentligen lagvidrigt. Man skulle kunna tro att det är 1800-talet men detta var 2012. Så var det i vår verksamhet, säger Pär.

Nu arbetar Pär och hans medarbetare med att bryta det gamla mönstret och ta fram ett nytt arbetssätt.
– Vi tog fram ett dataprogram som simulerar skoglig tillväxt i framtiden. Vi digitaliserar skogen. Sedan får de svara på frågor om vilken målsättning de har med sin skog. Vill du bygga ett hus, behöver du pengar till det? Eller vill du att din skog ska bli en värdeökning till dina barn? Eller är det naturvärdet du vill bevara i din skog? Med hjälp av svaren på frågorna kan vi simulera hur skogen ska skötas trettio år framåt i tiden. Tidigare skickade vi ut en inspektor som pekade och sa att där ska det huggas ner och där ska det gallras. Nu la vi i stället makten i knät på skogsägaren, säger Pär.

Ett annat behov som visade sig var utbildning. Det var framför allt kvinnor som inte ville gå de traditionella utbildningar som fanns. De var inte utformade för att passa kvinnor.
– Normen tidigare var att ska man lära sig skog så ska man vara ute och sitta på en stubbe. Men så ville inte kvinnorna lära sig. Nu har vi tagit fram en webbaserad utbildning som har fått ett eget varumärke, den heter Norra Skogsskolan. Den börjar från början och allteftersom man får mer kunskap så brukar man vilja gå ut i det gröna också. Vi började med detta 2014.

Idag utbildar Norra Skogsägarna i skogsekonomi, skogsekologi, klimatfrågor och de har barnböcker och lite allt möjligt.
– Vi har lanserat detta över hela Sverige och det har blivit jättepopulärt. Det här hade aldrig hänt om vi inte hade gjort djupintervjuer med kvinnor. Det som händer är att vi även får med oss många yngre män. Det visar sig att de har i stort sett samma behov som kvinnorna, säger Pär.

En annan tjänst som Norra Skogsägarna har infört är värdering av skogen. När det sker generationsskifte blir det ofta försäljning och då hjälper de till med detta.

Text: CICCI WIK

Share