Fler föl väntas i år

Vändning för svensk hästuppfödning

Vinden har vänt för svensk hästuppfödning. Nästa alla raser uppvisar ett stadigt ökat antal betäckta ston. Mest ökar den varmblodiga svenska ridhästen, SWB, och den kallblodiga nordsvenska brukshästen. Samtidigt vill alltfler ryttare i Europa och USA köpa svenska hästar.

Under 2016 betäcktes 4 085 SWB-ston och 495 nordsvenska bruksston, enligt en rapport från Hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Det var en uppgång med 50 procent sedan 2013. Nu har nya siffror kommit för SWB-ston från 2017 som visar att uppgången håller i sig. Hela 4374 SWB-ston betäcktes vilket betyder att antalet föl som snart föds i år fortsätter öka.

– Vi hade en minskning inom hästuppfödningen under flera år men nu ser det bra ut inom flera raser och hästintresset är fortsatt väldigt stort vilket signalerar att det finns förutsättningar för tillväxt inom hästföretagandet, säger Lotta Folkeson, ordförande för LRF Häst.

Stefan Johanson, vd för Hästnäringen nationella stiftelse, HNS, som producerat en rapport om svensk hästuppfödning, säger att svenska ridhästar efterfrågas inom EU men också i Nordamerika och att exporten av hästar ökar.

– En stark inhemsk uppfödning tror vi är av största vikt både för sporten och det öppna landskapet, säger rapportförfattaren Maria Pettersson från Hästnäringens nationella stiftelse, HNS.

Den svenska hästuppfödningen är koncentrerad till landets södra delar. Allra flest uppfödare finns i Skåne följt av Småland och Västergötland.

Fakta
Enligt Jordbruksverket finns idag 355 500 hästar i landet. En majoritet, 76 procent, av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. Enligt Jordbruksverkets rapport Hästar och anläggningar med häst 2016 finns totalt 76 800 anläggningar eller fastigheter med hästar i Sverige och genomsnittet per gård är fem hästar. Landets hästar används till allt från avel till rid- och travskolor, tävling, träning, hobbyridning och andra verksamheter med hästen, till exempel turridning och skogskörning. Totalt står 18 300 hästar på landets ridskolor, den största andelen i Stockholms län, och därutöver finns skolhästar på omkring 25 travskolor. Den största tävlingsgrenen sett till antalet starter är hoppning följt av dressyr, trav och fälttävlan. Under 2016 gjordes nästan 380 000 tävlingsstarter inom Svenska Ridsportförbundet varav 75 procent var i hoppning. Tävlingslicenser löstes för nästan 30 000 ryttare och 38 000 hästar. Inom travsporten skedde under 2016 nästan 99 000 starter med knappt 13 000 hästar och i galoppsporten startade nästan 1200 hästar och 91 ponnyer i lopp under samma år. Det finns ingen sammanhållen statistik för tävlingar med islandshäst.

Share