Fiske för bättre vattenkvalitet

Vy över Svinstadsjön från Lerboga i Bankekind utanför Linköping. Genom att minska vitfisken i sjön har man uppnått synligt bättre vattenkvalitet.

Vy över Svinstadsjön från Lerboga i Bankekind utanför Linköping. Genom att minska vitfisken i sjön har man uppnått synligt bättre vattenkvalitet.

BANKEKIND (JB)

En intressant metod för att förbättra vattenkvaliteten i Svinstadsjön har gett resultat. Genom att fiska bort vitfisk som bidrar till att bottenslammet rörs omkring och gynnar utbredningen av växtplankton har siktdjupet ökat och andra fiskar som gös har ökat.

Svinstadsjöns vatten har under många år varit mycket övergödd. Syrebrist och fiskdöd tillhör den bilden. Sedan är det den algblomning som förekommer under sommaren och länge har varit ett välkänt problem inte minst för badet. Badplatsen har haft skyltar med information till badgästerna angående algblomningen och hur man rekommenderas att göra som badgäst när vattnet mest liknar spenatsoppa.

På ett forum för baden i kommunen skrevs bland annat: ”Går tyvärr ej bada i vattnet. Fin badplats annars.” och det är nog badproblemet i ett nötskal.

Vad som kan göras för vattnet i sjön har diskuterats länge. Vattenkvaliteten fortsatte att sjunka. Ett redan dåligt siktdjup blev därmed också ännu sämre. Man såg även att det här var väder- och årstidsberoende. Vattnet var bättre på vintern.

Det har funnits en rad förslag och sjön har engagerat människorna runt den. Svinstadsjöns fiskevårdsförening har haft ett öga på utvecklingen och enskilda likaså.

Svinstadsjöns vattenvårdsförening bildades 2004 på initiativ av Åke Wastesons som även är ordförande i den. Han föreslog att man skulle försöka minska andelen vitfisk i sjön.
– Metoden i sig är inte min, berättar Åke Wasteson. Den har använts förr på andra platser.

I Åkerbobladet våren 2008, när arbetet pågått en tid, skrev Åke Wasteson i en lägesrapport bland annat: ”På grund av att braxen på flera nivåer gynnar utbredningen av (växt) plankton kan det stora beståndet av braxen försämra vattenkvaliteten. Mot den bakgrunden har fiske efter braxen bedrivits med fasta redskap i ca 18 månader. En liknande strategi har med framgång tilllämpats i Finjasjön i Hässleholms kommun.”

Vitfisk och framförallt braxen rör upp bottensediment och äter djurplankton som i sin tur äter växtplankton. Äter ingen växtplankton uppstår det här problemet. Vid nedbrytningen av växtplankton frigörs fosfor i sin tur gynnar tillväxt och algblomning. Mindre andel vitfisk ska enligt metoden alltså bidra till bättre vatten.

– Vi har lämnat rapporter till Länsstyrelsen efter fem år. Vi har fått betydande resultat på den tiden.

Anders Nilsson, yrkesfiskaren i Roxen, har skött fisket av vitfisk i Svinstadsjön. Närmare 25 ton vitfisk har tagits bort ur sjön perioden 2006-2012. Det syns också en minskning av fångsten av arter som braxen sedan fisket startade. Redan efter två år hade mängden sjunkit markant.

– Det har blivit en klar förbättring av Svinstadsjön, berättar vattenvårdsföreningens kassör Pär Sunesson på Karlebo storgård. Fiskaren lägger tillbaka nyttofisken. Det är till exempel bättre gösbestånd i Svinstadsjön än i Roxen.
– Folk säger att det blivit synligt bättre vatten och siktdjup.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share