Färre mjölkkor

Jordbruksverket redovisar idag årets husdjursräkning

Antalet mjölkkor har minskat med 1,7 procent mellan juni 2014 och juni 2015, visar årets husdjursräkning. Antalet företag med mjölkkor minskade under samma period med 200 företag, eller 4,5 procent. Samtidigt fortsätter trenden med allt fler får, medan antalet grisar inte har förändrats nämnvärt.Djurräkning

Läs mer på Jordbruksverket

Share