Farlig grillning lockar i vitsippetid

Varning för eld i torr skogsmark

Räddningschef Jörgen Nielsen utanför sin arbetsplats. Han avråder från grillning annat än på anvisade platser.

OMBERG (JB)

Vårvärme, solsken, vitsippor och coronaavstånd – allt talar för en tur till Omberg med korv eller annat grillvänligt i bagaget. Det blir snart fullt vid de fasta grillplatserna ovanför Turisthotellet, på Hjässatorget och vid Stocklycke hamn och man kan frestas att göra eld på en egen plats. Det är ju viktigt att hålla avstånd.

Det är torrt i skogen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har en app ”Brandrisk ute”. Dess budskap varierar något från dag till dag men har just nu markeringen 4 för hög brandrisk i skog på Omberg. En dag är risken måttlig för att tre dagar senare vara mycket stor. Det finns därför anledning att ladda ner appen och kolla när man har planer på att grilla.

Trots den höga brandrisken finns det korvsugna som eldar i skogen och till och med lämnar glöd när de har ätit. Räddningschefen i Ödeshög, Jörgen Nielsen, vet. Det finns nämligen andra Ombergbesökare som fotograferar lämnade grillplatser och skickar bilderna till Jörgen. Kanske har de skogsbranden i Tjällmo i minnet. En brand som pågår i tio dagar för bara exakt ett år sedan.

MSB har beslutat att två helikoptrar ställs i beredskap från och med den 17 april klockan 13. Beslutet gäller i första hand under helgen, det vill säga till och med måndag klockan 13. Nu har myndigheten förstärkt med ytterligare två helikoptrar och skickar samtidigt med en vädjan till allmänheten om försiktighet i skog och mark. Myndigheten konstaterar att det precis som i fjol är hög brandrisk redan under april. Det är första gången i år som helikoptrarna sätts i beredskap av denna anledning. De är placerade i Västerås och har en beredskapstid på 90 minuter.

Fjolårets beslut att stoppa försäljningen av engångsgrillar lever vidare i vissa butikskedjor medan andra vill sälja slut sitt lager. Problemet är inte själva produkten, påpekar en i branschen. Det är de som hanterar grillarna och till exempel slänger varma grillar i soptunnor bland annat skräp. Vissa kommuner har därför särskilda lådor för begagnade engångsgrillar. Om man vill grilla på Omberg, eller för all del i en annan skog, ska man alltid vara försiktig. När det är torrt i marken kan en enda vindpust och en gnista orsaka brand.

Man ska aldrig lämna en grill obevakad och den ska vara ordentligt släckt innan man far vidare. Jörgen ser gärna att man undviker att elda på annan plats än de fasta. På Sveaskogs hemsida för Omberg finns en karta där grillplatserna är markerade, antingen som eldstad eller som rastplats. Samtal ger gärna extra information. Denna gång berättar Jörgen att den bakre räddningsledningen byggs ut i Östergötland. Ödeshög går med från och med den 4 maj och från oktober är alla länets 13 kommuner med.

Jörgen tror att eldningsförbud är nära förestående i länet och kommer till Valborg om det inte regnar ordentligt innan dess. På Omberg finns det ett tydligt tecken som visar när det är eldningsförbud. Då tar Sveaskog bort veden vid de fasta grillplatserna. Och då är det ännu mindre anledning att grilla på egen plats i skogen.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share