Etanoltillverkare får energipris

JB 0529 - 02Lantmännen Agroetanol och AGA tilldelas årets Energipris i Norrköping

Lantmännen Agroetanol har tillsammans med AGA tilldelats årets Energipris vid Näringslivsgalan i Norrköping. Priset delas ut till ett företag som aktivt driver sina energifrågor framåt utifrån hållbara lösningar och värderar dem högt.

Lantmännens arbete med ansvar, hållbarhet och energi är en integrerad del av affärsverksamheten och under 2014 uppfyllde Lantmännen det övergripande klimatmålet – sex år tidigare än beräknat. De totala koldioxidutsläppen minskade mellan 2009 och 2014 med över 40 procent.

– Vi är stolta och glada över att vi belönas för vårt långsiktiga arbete med energieffektiviseringar, klimatbesparingar och innovationer. Även om vi redan infört ett antal viktiga åtgärder för att bättre ta tillvara på råvara och restprodukter, så behöver vi tillsammans driva på utvecklingen i en mer hållbar riktning, säger Bengt- Olof Johansson, vd på Lantmännen Agroetanol, och tillägger:

JB 0529 - 03– Jag vill också rikta ett stort tack till AGA för att vi tillsammans lyckats genomföra den här satsningen, en satsning som möjliggjort en mer kostnadseffektiv produktion och gjort etanolen till ett av de mest klimateffektiva biodrivmedlen i världen. I juryns motivering lyfter man fram att vinnarna av årets Energipris ”har gjort medvetna och betydande investeringar i hållbara lösningar som har stärkt Norrköpings position inom området miljöteknik, där restprodukter som ingen vill ha omvandlas till råvaror som många behöver.

I ett unikt samarbete har årets pristagare utvecklat en process där restprodukten koldioxid kan tas om hand och omvandlas till kolsyra, som sedan kan användas till såväl kolsyrade drycker som till kylmedel och brandbekämpning.” – Med basen i lantbruk och spannmål arbetar vi för att skapa framtidens energikällor. Genom att vi har verksamheter i hela kedjan från jord till bord står vi för långsiktigt ansvarstagande och hållbar affärsutveckling, säger Peter Nimrodsson, platschef på Lantmännen Agroetanol

Share