Elnätet vädersäkras

Fram till år 2020 kommer Eon att investera 12,5 miljarder kronor på att förbereda elnäten för framtidens energisystem, och på att ytterligare öka leveranssäkerheten i elnäten runt om i Sverige. Det innebär investeringar motsvarande elva miljoner kronor varje arbetsdag – bara i Eons svenska elnät.

– Det svenska energisystemet kommer att genomgå stora förändringar under de närmaste åren. Andelen förnybar el ökar samtidigt som våra kunder i en allt större omfattning vill producera sin egen el. Det är en positiv utveckling som vi vill främja, vilket vi bland annat gör genom att bygga in smarta elnätslösningar för ett bättre utnyttjande av elnätet, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för Eon Sverige i ett pressmeddelande.

– Vi lägger också in ytterligare en växel på att genomföra projekt för en ökad leveranssäkerhet i våra elnät runt om i landet. Främst handlar det om fortsatt vädersäkring, där vi antingen gräver ned kablarna eller isolerar luftledningarna, förklarar han. Sedan 2006 har företaget investerat över 17 miljarder kronor på att förstärka elnäten i Sverige. En sträcka motsvarande Stockholm-Sydney tur och retur har vädersäkrats. Under denna period har avbrottstiden i genomsnitt halverats. – Vi slår oss inte till ro med det. Satsningen på ökad leveranssäkerhet fortsätter i hela landet, och någon gång 2022- 2023 räknar vi med att kunna gå i mål med vädersäkringen i de delarna av lokalnäten som är hårdast drabbat av återkommande stormar, berättar Jonas Abrahamsson. – Vi har ett viktigt uppdrag med att underhålla och utveckla elnäten på det sätt som efterfrågas av kunder och samhälle. Får vi bara rätt förutsättningar, kommer vi också att kunna fortsätta våra investeringar, avslutar Jonas Abrahamsson

Share