Datum spikat för fjärde mässan

Skogsmaskindagarna tillbaka maj 2020

Från mindre till lite större maskiner. ATV Sweden och Vimek var två av totalt nära 200 utställare på årets Skogsmaskindagarna i Karlskoga

KARLSKOGA(JB)
Den stora skogsmässan i Karlskoga, Skogsmaskindagarna, återkommer som planerat 2020. Nu är också datumet spikat. – Skogsmaskindagarna har genomförts vartannat år sedan 2014. I dagarna har vi beslutat att det för 2020 blir den 15-16maj som gäller, berättar Sten Lilja på arrangerande Looping Event AB.

Redan premiären 2014 fick mässan på Karlskoga flygplats ett mycket gott betyg från såväl utställare som från besökare. Sedan dess har Skogsmaskindagarna stärkt sin ställning och blivit ett självklart val för företag i branschen. Vid årets mässa var exempelvis representationen från maskintillverkarna nära nog hundraprocentig.

– Det är också roligt att se att vår idé med utställare både inom skogsbruk och skogstransport, tagits emot mycket väl, säger Sten Lilja. Valet att genom föra mässan på ett flygfält istället för ute i skogen väckte inledningsvis en delfrågor. Men det kompakta och lättöverskådliga mässområdet uppskattas av utställare och besökare. Och logistiken lovordas. – Från flera erfarna mässutställare har vi fått höra att Skogsmaskindagarna är den i särklass smidigaste mässan de deltagit i.

Det värmer naturligtvis, säger Sten Lilja. – Karlskogas geografiska placering och Värmland som ett av våra stora skogslän bidrar självklart också. Inom en radie på bara 20-25 mil når vi enormt mycket människor som arbetar inom eller harintresse av näringen, menar Sten Lilja som ser fram emot den fjärde mässan15-16 maj 2020 med stor tillförsikt.

Källa och bild: LOOPING EVENT AB

Share