Bottenfärger ger miljöproblem

Carl-Gustaf Hamilton, skärgårdssamordnare är bekymrad över problemet med mikroplast i havsmiljön.

Carl-Gustaf Hamilton, skärgårdssamordnare är bekymrad över problemet med mikroplast i havsmiljön.

VALDEMARSVIK (JB)

Förekomsten av mikroplast är ett växande problem i havsmiljön och vetenskapliga studier visar att det kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer. Källorna till problemet är många och på senare tid har båtarnas plastbaserade bottenfärger aktualiserats.

– Det här är ett område som reser många frågor som vi i nuläget inte har svar på, säger Carl-Gustaf Hamilton, skärgårdssamordnare.
När det gäller exempelvis segelbåtar så är den färgen baserad på att släppa. Det är som en fet yta som innebär att om något fastnar på den, så ska helt enkelt en bit av färgen, som är plastbaserad släppa.

För snabba motorbåtar är förhållandet ett annat, eftersom denna färg måste vara hårdare, annars skulle den snabbt försvinna. Själva plasten i båtarna är av typen polyester och den är av en hårdare typ.

Den mesta mikroplasten i miljön härrör för övrigt från vägtrafiken och konstgräsplaner. Detta enligt en studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet. (IVL – Institutetet för Vatten- och luftvårdsfrågor) Hur mycket av detta som når havsmiljön är däremot oklart. Det finns som sagt många frågor att besvara. Till exempel hur dagvattnet hanteras. Rinner det från gatorna rakt ut i sjön, eller vad händer? Likaså vart vattnet från konstgräsplanerna tar vägen, om det finns fällor för plasten i detta sammanhang?

Det behövs definitivt mera forskning på området och att man tar ett helhetsgrepp på problematiken. I dagsläget vet man inte vilka källor som bör prioriteras för att minska förekomsten i havsmiljön.

Mikroplast är små polymerpartiklar, mindre än fem millimeter i diameter. Problemet är att plast bryts ned väldigt långsamt och att tillförseln av plast ökat synnerligen kraftigt under de senaste decennierna. Materialet har ju inte funnits i någon större omfattning mer än dryga 60 år. Just båtarnas bottenfärger har tidigare varit ett något förbisett problem. Nu uppskattar IVL att det handlar om uppemot 1 300 ton årligen. Detta hamnar direkt i havsmiljön.

Däremot vet man att drygt 13 000 ton mikroplast från vägtrafiken hamnar i miljön varje år. Från konstgräsplaner frigörs mellan 2 000 till 4 000 ton partiklar per år. Hur mycket av detta som når havsmiljön är däremot oklart

Mikroplast tillsätts också i kroppsvårdsprodukter för att få en skrubbande effekt. Även om detta inte kan jämföras ifråga om totalmängd med utsläppen från vägtrafiken, så hamnar detta direkt i vattnet. Precis som det är med mikroplasten som finns i syntetiska kläder och som släpper när plaggen tvättas. På samma sätt är det med båtfärgerna som hamnar direkt i havet.

Bottenfärgen är ju till för att hindra oönskad påväxning och var tidigare dessutom väldigt giftig. Ett sätt att slippa detta är att tvätta båtskrovet regelbundet. Något som kan vara nog så knepigt under säsong.
– Det finns inte en enda fungerande båtbottentvätt i hela Östergötland. Det var på gång i Arkösund, men blev inte av. Den närmaste finns i Västervik, säger Hamilton.

Det är ju inte heller speciellt miljövänligt att köra långa sträckor enkom för att tvätta båtens botten. En sådan tvätt fungerar annars ungefär som en biltvätt, det är bara det att borstarna sitter horisontellt istället.

– Vi har fått 50 miljoner till ett projekt med musselodling och en fråga som vi ställer är om dessa tar upp mikroplast. Det finns många frågor runt den här problematiken, men färre svar, framhåller Carl- Gustaf Hamilton.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share