Blicken är riktad framåt på Vreta

Skolan samlar sina krafter efter branden

Regionrådet Per Larsson (KD), Jan Wretemark, driftledare lantbruk på Vreta utbildningscentrum och Magnus Oscarsson (KD) riksdagens jordbruksutskott.

VRETA KLOSTER (JB)

Naturbruksgymnasiet i Östergötland drabbades den 15 januari av en fruktansvärd brand i ett av sina djurstallar där åtskilliga djur innebrändes. Skolan har nu samlat sina krafter och går vidare samt ser framåt.

Många kände stor sympati för skolan och beundrade deras sätt att gå vidare. För att visa sin medkänsla och uttrycka sin beundran för deras sätt att klara av situationen besökte tre KD-politiker, med bland annat Magnus Oscarsson från riksdagens jordbruksutskott, skolan. Där träffade de bland annat Ingela Appelsved, skolchef, och några av cheferna på Vreta utbildningscenter. De berättar att det första de tänkte på var att skydda eleverna. Så för att göra det mindre smärtsamt för dem skickades samtliga elever hem.

Branden kunde blivit värre men det var ett rejält avstånd till nästa stall vilket begränsade spridningen. Alla som var inblandade i släckning och uppröjning gjorde allt vad de kunde, inte minst de som hjälpte till att röja upp. I det tråkiga och förfärliga som hänt gäller det att se framåt. Nu gäller framtiden och det innebär bland annat att ett nytt kostall kommer att byggas.

Planerna på nybyggnad var redan på gång när branden inträffade och nu har arbetet med det nya stallet prioriterats och till årsskiftet tror skolledningen att det ska stå klart. Kvigorna är placerade i ett annat stall och där har det nu börjat att födas kalvar.

Regionen var representerad av Per Larsson och kommunen av Denise Cassel, båda politiker som vet vilken betydelse naturbruksgymnasiet bland andra utbildningar på Vreta har för Östergötland. Signaler tyder ju på att fler och fler söker sig till deras utbildningar eftersom intresset för lantbruk ökar bland ungdomar. —– I skolan går ju våra blivande jordbrukare och i Östergötland finns av tradition ett framåtblickande lantbruk. Utbildningen på Vreta har därför stor betydelse för kontinuiteten och framtiden för jordbruket i länet, poängterar Magnus Oscarsson.

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share