Bladmögel på potatis stoppad

Tre gener från vilda potatissläktingar effektivare än besprutning

Jéssica Bubolz, en av författarna till den vetenskapliga studien, visar ett fältförsök med förbättrade Kind Edward-potatisar som inte angreps av potatisbladmögel. Bild: ERIK ANDREASSON

SVERIGE (JB)

Försök har visat att det genom klassisk genmodifiering går att skydda den populära King Edwardpotatisen från bladmögelangrepp. Med det kommer krävas en förändrad EU-lagstiftning.

Bladmögelangrepp är ett stort problem vid potatisodling, som kräver omfattande besprutning. Potatis besprutas med flera gånger större volym växtskyddsmedel per hektar än till exempel spannmål. Trots detta orsakar bladmögel en global skördeförlust på 16 procent varje år, med en enorm kostnad som följd.

Fältförsök med King Edwardpotatis som försetts med tre resistensgener visar att denna vanligtvis sjukdomskänsliga potatissort dock kan bli helt fri från angrepp av potatisbladmögel. Men den nuvarande lagstiftningen och dess tillämpning i Europa stoppar i praktiken användningen i jordbruket.

Med genteknik går det att ta fram sorter av potatis och andra grödor som är mer mögelresistenta och har högre kvalitet, och därmed kräver mindre besprutning. För att undersöka denna möjlighet har forskare från SLU tagit fram en förbättrad variant av King Edward, som är en av de vanligaste potatissorterna i Sverige. För att göra potatisen uthålligt resistent försågs den med tre resistensgener, så kallade immunreceptorer från vilda släktingar till potatis.
– När dessa immunreceptorer tillsätts känner potatisen igen den algsvamp som orsakar potatisbladmögel och sätter igång ett starkt immunförsvar vid angrepp. Tidigare försök har visat att endast en tillsatt gen inte ger tillräcklig resistens på lång sikt. Med tre resistensgener blir potatisen mer uthålligt resistent, förklarar Erik Andreasson, professor och chef för resistensbiologienheten på institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU.

Forskarna gjorde tre fältförsök, under 2019, 2020 och 2021 och resultaten var mycket bra. Den genmodifierade potatisen hade en extremt god resistens och drabbades inte alls av bladmögel. Försöket gjordes med den naturliga patogenpopulationen i Sverige, som är mycket komplex.

– Med den metod som vi använde för att tillföra resistens mot sjukdomen bevaras alla de kvalitetsegenskaper i King Edward som många av oss i Sverige tycker så mycket om. Detta kan alltså vara ett sätt att bevara gamla sorter i odling, säger Erik Andreasson och berättar att försöken gjordes enligt ”klassisk genmodifiering”. Även om det rent praktiskt skulle kunna gå att odla denna potatis i stor skala redan idag, görs det inte på grund av EU:s lagstiftning och dess tillämpning gällande GMO. Nu diskuteras lättnader i lagstiftningen som skulle tillåta modifiering enligt studien.
– Skulle denna King Edwardpotatis användas skulle den totala användningen av fungicider i jordbruket minska med flera procent. Den resistenta potatisen har utvecklats med stöd från International Potato Centre i Afrika där man ofta inte har råd med kemisk bekämpning, säger Erik Andreasson.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share