Bevarar skogskänslan

Hyggesfritt skogsbruk med luckhuggning och blädning

Skogskänslan finns ändå kvar.

SKOG (JB)

I det hyggesfria skogsbruket förekommer flera metoder, men blädning skiljer ut sig mot de andra. Den både kräver mer och att man gör ganska lite mellan åtgärderna.

Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, förklarade de stora dragen bakom hyggesfritt skogsbruk. Han går vidare med två metoder som var och en har sin speciella poäng, luckhuggning och blädning.

Man vill producera virke, men vill inte få hyggesfasen, jobba med skärmar och även med luckor. Det här med luckor är en flexibel variant som dock kräver att man tänker efter före, precis som med andra metoder. Trots allt är det en sorts ”minihyggen” det handlar om.

– Man kan ta upp en lucka och då blir det många gånger väldigt kalt i den luckan. Å andra sidan om man ska hålla sig inom termerna för hyggesfritt så ska den inte vara större än 0,25 hektar, en halv fotbollsplan eller tvåtusenfemhundra kvadratmeter.
– Det roliga är när vi är på våra ytor så har vi en yta som är 0,25, den har vi mätt upp innan och gjort väldigt ren. Alla tycker att nu är det här hygge så det går någon känslomässig gräns där också hos de flesta. Man upplever hyggeskänslan när man kommer upp i den storleken.

Sven-Owe jämför med vissa europeiska länder som tillåter upp till tre hektar och fortfarande kallar sin standard hyggesfritt. I Götaland är ett snitthygge 2,5 hektar, vilket betyder nästan hyggesfritt i hela Götaland jämfört med vissa europeiska länder. Finland och Norge har gränserna vid 0,3 respektive 0,2.

Själva luckan man hugger upp kan anpassas även genom formen och man bör tänka på hur ljuset kommer ligga på den öppnade ytan. Kanske vill man ha in det som kallas pionjärträd, de som kommer in vid en väldigt stor omvandling i skogen, som efter brand eller storm. Det är tall, björk och asp som kommer först och då gäller det att få in mycket ljus i luckan. Om man istället vill ha granskog så rekommenderas mindre luckor med mer skugga.
– Ljuset är en väldigt viktig faktor.

På Skullebo finns både områden med skärmar och luckor. Det är fascinerande att jämföra i fält. Där man sparat glest med äldre träd kommer nästan generation underifrån. Skogskänslan finns, även om det är en brukad skog. När det kommer till luckor så ger en större rund lucka illusionen av att vara en trevlig glänta medan en mindre lucka ger mer känsla av hygge. Det finns alltså många överväganden att göra.

Så är det ju det där med blädning som avviker markant från skärmar och luckor.

– Blädningen är ett helt annat sätt att tänka med skogen, berättar Sven-Owe Kymnedal. Blädningsskogen, som vi förespråkar den idag, så ska man nog skörda av tillväxten genom att bara ta de grövsta träden med tio femton års intervall.
– Man pratar ibland om en måldiameter runt 40 cm då går man in och skördar de träd som är 40 plus. Det viktiga är att man inte hugger alla ändå för man måste ha kolla på vad man har kvar för skog, Här tar man tillväxten, räntan i skogsvolymen.
– Vi är i samma nivå som den tredje gallringen i trakthygget. Skillnaden här är att jag inte gör något mer under tiden i blädningsskogen. Här får den nya komma upp, det blir några små miniluckor av träden jag tar bort.

Det finns en rad fördelar och nackdelar och åsikter med varje metod. Ovanstående är lite skrap på ytan av det här som rör hyggesfritt skogsbruk. En reflektion är att man idag är mer fri att välja hur man vill ha sin skog, om den endast ska vara för produktion eller om vill man ha den som en trevlig plats. Det ena utesluter ju inte det andra heller.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share