Beslut dröjer om jaktutbildningarna

Elever på Forshagaakademin har goda chanser att få jobb efter utbildningen, trots det har skolverket lagt ett förslag om att inte ha inriktning Naturturism på Naturbruksprogrammet.

Forshaga (JB)

Trots ovissheten om vad som kommer att hända i framtiden gällande Naturbruksprogrammets inriktning på Naturturism som slår hårt mot landets gymnasier med inriktning Jakt och fiske kommer Viltvårdsgymnasiet slå upp portarna för en ny årskull hösten 2017.

– Det har vi blivit garanterade, säger Per Johansson, skolchef på Forshagaakademin.
Under våren 2016 slog Skolverkets utredning om att slopa inriktning naturturism ned som en bomb hos Jaktoch fiskeutbildningarna i landet och väckte en våg av protester från branschen såväl som från myndigheter och statliga verk.

Det ledde till att Skolverket ombads ta fram en analys av arbetsmarknadens behov. Parallellt med denna analys gjorde även naturbruksskolornas föreningen en egen som visade att 90 procent av eleverna hade jobb ett år efter avslutad utbildning och hela 50 procent arbetade i branschen. Det kan jämföras med de allra bästa yrkesförberedande programmen som Fordons- eller snickeriprogrammet.

– Forshagaakademin gjorde en egen analys om hur det såg ut för våra elever ett år efter studenten 2015, berättar Per Johansson. Då hade 100 procent jobb och 67 inom branschen. Det är helt fantastiska siffror.

Det går med andra ord helt stick i stäv med regeringen Löfvens uttalade mål att satsa på naturturism som en framtidsbransch. Det var sagt att regeringen skulle ha fattat beslut i frågan innan årsskiftet, men i en frågestund i riksdagen i början av januari sade utbildningsminister Anna Ekström (S) att det inte är aktuellt att fatta beslut i dagsläget utan att det först kan ske förrän remissbehandlingen av Gymnasieutredningens slutbetänkande ar avslutad.

Det gör att Forshagaakademin och landets andra naturbruksutbildningar har fått lite andrum och kan påbörja arbetet för höstterminen.
– Det har tagit oerhört mycket tid för oss, jag har arbetat med det här ett år nu. Det har tagit oerhört mycket tid och kraft, det som man egentligen velat lägga på att utveckla utbildningen på skolan.

Ni tar in en ny årskull till hösten?
– Ja, det har vi blivit lovade att vi kan göra.
Hur har eleverna reagerat på det här?
– Det är ingenting som vi pratat om eller slagit på trumman om. Eleverna som går här just nu kommer ju att genomföra sin utbildning oavsett vilket beslut som tas. Däremot har det varit en hel del samtal från föräldrar till elever som sökt hit till hösten, säger Per Johansson.
Just nu har Forshagaakademin medvind när det gäller antalet sökande på skolan och trots orosmoln ser man positivt på framtiden.

– Oavsett vad som händer och vilka beslut som tas kommer vår viltvårdsutbildning att vara kvar. Vi kommer att hitta en väg runt det här i så fall, avslutar Per Johansson. Jordbrukarens reporter har sökt gymnasieminister Anna Ekström för besked om när beslut ska tas men inte lyckats nå henne.

Men vad säger de andra politiska partierna?
– Det är olyckligt att Skolverket landat i detta beslut säger Ulrika Carlsson, Utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet. Naturturism är en bransch som växer och behöver därför fler, inte färre, människor som utbildar sig för att med god kunskap kunna föra branschen framåt. En bransch som utvecklar hela Sverige. Det är en viktig framtidsbransch för våra landsbygder. Utbildning som leder till arbete är alltid prioriterade av Centerpartiet.

Hon berättar att Centerpartiet och de övriga Allianspartierna arbetar aktivt med frågan och ställer sig frågande till att regeringspartierna säger att man ska satsa på Naturturism men sedan gör det motsatta.

Vad blir följden om förslaget genomförs?
– Den del av näringen som verkligen har insyn inom området naturturism har varit mycket kritisk. Följden blir att det blir än svårare att få tag på människor med god kompetens. Det här är ett framtidsyrke, synd att regeringen inte förstått det. Det bidrar också till att skapa en bredd i naturbruksutbildningarna som ökar attraktiviteten för dessa.

Text och bild: MARI NÄLSÉN

Share