Bättre kvalitet på ny skog

GrankvistKvaliteten på den skog som kommer upp efter avverkning blir bättre. Det beror framförallt på att både markberedning och plantering ökar. Det skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I snitt håller 86 procent av föryngringarna godtagbar kvalitet visar Skogsstyrelsens analys.
– Detta är en mycket positiv utveckling. Bättre föryngringar ger på sikt ökade virkesvolymer, vilket behövs när skogen ska ta en allt större plats i ett biobaserat samhälle, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Skogsägare ska efter en avverkning se till att det blir ny skog, också kallat att föryngra skogen. Det kan göras på flera olika sätt; naturlig föryngring, sådd eller plantering. Plantering är vanligast och görs på 78 procent av föryngringsarealen. Både sådd och naturlig föryngring har minskat och ligger på 4 respektive 16 procent.

Läs mer på skogsstyrelsen.se

Share