Utbildning i de gröna näringarna

Nu ska det bli lättare att hitta grön arbetskraftGamlebygymnasiet 2012-09-20 351_Snapseed

 

Sofie AlvarssonPå ett par ställen i landet har Hushållningssällskapen skrivit avtal med Arbetsförmedlingen om att driva arbetsmarknadsutbildning. Det gäller bland annat Småland och Öland samt Norrland. Därmed förstärks Hushållningssällskapens roll som aktör då det gäller att förse de gröna näringarna med kompetent arbetskraft.

Sofie Alvarsson, rektor på Gamlebygymnasiet, ser fram emot att återigen ha vuxna studerande på skolan. Bild: LENA DAHLBERG

I september 2014 besvarade Hushållningssällskapet i Kalmar- Kronoberg-Blekinge (KKB) samt Hushållningssällskapet i Västernorrland en anbudsförfrågan från Arbetsförmedlingen som gällde arbetsmarknadsutbildning inom de gröna näringarna

för Småland, Öland, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. I hård konkurrens med andra utbildningsaktörer bedömde Arbetsförmedlingen att hushållningssällskapens upplägg för arbetsmarknadsutbildning inom områdena Lantbruk, Djur och Trädgård var de mest kvalitativa och avtal har nu slutits både i norr och i söder.

Eventuellt kan utbildningen komma att bedrivas med hjälp av underleverantörer eftersom utbildningsområdena är så pass stora. Avtalen omfattar till att börja med två år och det finns möjlighet att förlänga avtalen i två år till om parterna så önskar. Avtalen innebär att Hushållningssällskapens naturbruksgymnasier Gamleby- Ingelstorp- och Ingelstad i söder och Nordvikskolan i norr stärker sina positioner som viktiga nav i uppdraget att förse de gröna näringarna med välutbildad personal.

Redan idag utbildas gymnasieelever med kompetens inom de gröna näringarna på dessa skolor och det nya uppdraget innebär att utbildningsmiljöerna på dessa platser utvecklas ytterligare. Sofie Alvarsson, rektor på Gamlebygymnasiet, säger att hon ser fram emot att återigen ha vuxna studerande på Gamlebygymnasiet.
– Jag har stora förhoppningar om att gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen kommer att vara gynnsamma för varandra.

Lärmiljön stimuleras av heterogena grupper och det kommer i slutänden alla till gagn, såväl elever som personal vid skolan, säger Sofie Alvarsson. Företagare inom de gröna näringarna runt om i landet vittnar om svårigheter att hitta arbetskraft inom såväl trädgård som lantbruk. Det finns ett behov av både välutbildade personer men även ett stort behov av arbetskraft för uppgifter som kanske inte är så avancerade men som kräver att personen i fråga har ett stort intresse av att jobba i de gröna miljöerna.

Ett problem i rekryteringsprocessen tycks ha varit att det är få företagare inom de gröna näringarna som försöker rekrytera via Arbetsförmedlingen. Det verkar råda en farhåga om att Arbetsförmedlingen inte kan hjälpa till att hitta arbetskraft för de gröna näringarnas behov. Genom den nya arbetsmarknadsutbildningen på området kanske ett hinder på vägen för företagare som behöver arbetskraft kan undanröjas.

– Det är oerhört glädjande att vi har fått det här uppdraget, eftersom vi redan bedriver gymnasieutbildning inom de gröna näringarna så känns det naturligt för oss att även utbilda vuxna, säger Mats Halling, vd för Hushållningssällskapet KKB.

– Hushållningssällskapens vision är kunskap för landets framtid och genom att få förtroendet att utbilda såväl gymnasieungdomar som vuxna för en arbetsmarknad som har ett stort behov av välutbildade människor får vi nu nya möjligheter att leva upp till vår vision, berättar Mats Halling vidare. Att utveckla nya utbildningskoncept för en ny målgrupp tar tid och kräver mycket samarbete. Samarbetet sker just nu inte bara ute på respektive skola utan även mellan skolorna i norr och i söder trots att det är lite drygt 700 km emellan Nordvik och Gamleby.

– Vi tillhör alla hushållningssällskap och det är kul och nödvändigt att få diskutera med kollegor från andra skolor, säger Sofia Riedmüller som är samordnare för arbetsmarknadsutbildningen när det gäller djur vid Gamlebygymnasiet. – Det är en styrka för oss i Hushållningssällskapen att kunna hjälpas åt så inte var och en uppfinner hjulet på nytt, säger Carina Wallin som är utbildningsledare på Nordvik.

Sara Mattsson, rektor vid Nordvikskolan, säger: – Nordvikskolan utbildar i dagsläget vuxna inom floristik, trädgård och hovslageri och det känns naturligt att lägga till djurskötare. På så sätt kan vi utnyttja vår fina anläggning mer och fler människor och olika människor berikar skolan! Hushållningssällskapens roll som aktör då det gäller att förse de gröna näringarna med kompetent arbetskraft förstärks efter ett nytt avtal med Arbetsförmedlingen.
Bild: LENA DAHLBERG

Share