Nominera en bonde

Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Årets Östgötabonde ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kolleger.

Vem vill du se som årets östgötabonde?

Nominera din Åres Östgötabonde-kandidat här

Share