2,5 miljoner liter Värmlandsmjölk per år

Yngve Gustafsson (till vänster), vd för Wermlands Mejeri AB skakar hand med Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander efter avsiktsförklaringen att Konsum ska sälja 2,5 miljoner liter mjölk per år från det nybildade mejeriet. Bild: KONSUM VÄRMLAND

Yngve Gustafsson (till vänster), vd för Wermlands Mejeri AB skakar hand med Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander efter avsiktsförklaringen att Konsum ska sälja 2,5 miljoner liter mjölk per år från det nybildade mejeriet. Bild: KONSUM VÄRMLAND

Konsum Värmland har tecknat en avsiktsförklaring med Wermlands mejeri AB i Värmlands Nysäter. Ambitionen är att cirka 2,5 miljoner liter Värmländsk mjölk ska säljas i Konsum Värmlands samliga butiker – varje år.

– Konsum Värmlands avsiktsförklaring på 2,5 miljoner liter kommer att betyda mycket för oss så här i startfasen, säger Yngve Gustafsson, vd för nybildade Wermlands mejeri AB. I och med att Konsum har butiker över hela Värmland når vi också hela den lokala marknaden i ett och samma slag.

Värmlandsmjölken från Värmlands Nysäter kommer i Konsum Värmlands butiker att få ett högre konsumentpris i jämförelse med andra mjölksorter. Det högre priset motiveras genom man kan garantera att mjölken är från Värmland, och att de mjölkbönder som levererar till det lokala mejeriet kommer att få mer betalt.

– Vi har efterlyst Värmlandsmjölk ända sedan Milko lade ner sin verksamhet i Karlstad, säger Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander. Och snart är vi i mål även om det återstår lite detaljer som vi gemensamt har att lösa. Men från vår sida är vi väldigt angelägna att åter kunna erbjuda garanterad värmländsk mjölk till våra medlemmar.

– Jag är övertygad om att det finns en marknad för en något dyrare lokalproducerad mjölk, fortsätter Tomas Sjölander. Men då vill också konsumenten veta varifrån mjölken kommer, och hur mycket som kommer mjölkbonden till del. Det kan vi nu äntligen erbjuda tillsammans med Wermlands mejeri.

Målsättningen är att Värmlandsmjölken kommer att finnas i samtliga Konsum Värmlands butiker redan i november.

Nu vill vi bidra till att väcka intresset för den värmländska mjölken, för att på så sätt hitta tillbaka till en långsiktig lönsamhet för mjölkbönderna, avslutar Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander, i ett pressmeddelande.

Share