Datum spikat för fjärde mässan

Skogsmaskindagarna tillbaka maj 2020

Från mindre till lite större maskiner. ATV Sweden och Vimek var två av totalt nära 200 utställare på årets Skogsmaskindagarna i Karlskoga

KARLSKOGA(JB)
Den stora skogsmässan i Karlskoga, Skogsmaskindagarna, återkommer som planerat 2020. Nu är också datumet spikat. – Skogsmaskindagarna har genomförts vartannat år sedan 2014. I dagarna har vi beslutat att det för 2020 blir den 15-16maj som gäller, berättar Sten Lilja på arrangerande Looping Event AB.

Share

Bli ägare till en välskött skog

KRÅNGESTAD 6:2 – Ett skogsskifte utan bebyggelse

Skogsskiftet Krånge stad ligger i Gammalkil, Linköpings kommun, är obebyggt och omfattar totalt 37,4 hektar, varav 35,1 hektar produktiv skogsmark. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 7 484 skogskubik. Här kan du jaga bland annat älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt, jakten tillfaller köparen 2019-07-01.

Share